ดูหนังออนไลน์
General

เปิดสถิติ ‘ลอยกระทง’ 10 ปี คนจมน้ำเสียชีวิต 349 ราย แนะดูแลเด็กใกล้ชิดเปิดสถิติ ลอยกระทง 10 ปี คนจมน้ำเสียชีวิต 349 ราย กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กไทย แนะผู้ปกครองดูแลเด็กใกล้ชิด ยึดหลัก 3 อย่า “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เปิดสถิติ ลอยกระทง 10 ปี (ปี 2553-2562) จากข้อมูลกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ช่วงเทศกาลลอยกระทง พบว่า 3 วัน คือ ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 349 ราย

เปิดสถิติ ลอยกระทง 10 ปี

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 78 ราย (ร้อยละ 22.3) ซึ่งในวันลอยกระทงวันเดียวพบว่า มีคนจมน้ำเสียชีวิตถึง 121 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 33 ราย (ร้อยละ 27.3) เฉลี่ยวันละ 3.3 ราย ซึ่งมากกว่าในช่วงวันปกติ 2 เท่า โดยพบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 32.1) และพบในเด็กชายมากกว่าหญิงเกือบ 2 เท่า

ส่วนปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เมื่อเปรียบเทียบการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงวันลอยกระทงเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มการเสียชีวิตของเด็กลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง

สำหรับในช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน คือ ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 36 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ (34 ราย) ซึ่งในวันลอยกระทงวันเดียวนั้น มีคนจมน้ำเสียชีวิต 11 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 1 ราย ซึ่งแม้ว่าแนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กจะลดลง แต่ผู้ปกครองไม่ควรชะล่าใจปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเอง

ดังนั้น แม้ว่าแนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กจะลดลง แต่ผู้ปกครองไม่ควรชะล่าใจปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเอง

นอกจากนี้ ในช่วงวันลอยกระทง ในแต่ละพื้นที่ มักจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี และลอยกระทงตามแหล่งน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา อาจมีโอกาสเสี่ยง ที่จะพลัดตกลื่นจมน้ำทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ซึ่งเหตุการณ์ที่มักพบเห็นบ่อยๆ คือ การลงไปเก็บเศษเงินในกระทง

กรมควบคุมโรค จึงขอให้ยึดหลัก 3 อย่า คือ

1. อย่าใกล้ อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ

2. อย่าเก็บ อย่าลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเงินในกระทง

3. อย่าก้ม อย่าก้มไปลอยกระทง

สำหรับผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา และเพิ่มความระมัดระวัง เมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงตัวได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังไม่ปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพัง แม้จะอยู่บนฝั่ง เพราะอาจพลัดตกหรือลื่นได้ และไม่ควรให้เด็กลงเก็บกระทง หรือเก็บเงินในกระทงเด็ดขาด เพราะเด็กอาจเสี่ยงจมน้ำ และเสียชีวิตได้ ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และลงน้ำ หากมีการโดยสารเรือ ให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหน่วยงานที่จัดเตรียมพื้นที่ลอยกระทง ควรมีมาตรการ ดังนี้

1. กำหนดพื้นที่สำหรับลอยกระทงให้ชัดเจน โดยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และต้องทำรั้วหรือสิ่งกั้นขวางเพื่อป้องกันเด็กตกลงไปในน้ำ และควรมีผู้ดูแล

2. ต้องเตรียมอุปกรณ์ สำหรับช่วยคนตกน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ ๆ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้ และเขียนป้ายบอกวิธีการใช้

3. ติดป้ายคำเตือนไว้บริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือห้ามลงไปลอยกระทง

4. ผู้จัดการพาหนะสำหรับการเดินทางทางน้ำต้องเตรียมชูชีพสำหรับผู้โดยสาร และต้องคำนึงถึงจำนวนผู้โดยสารด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT