ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

ชมฟรี! GC จับ 40 กูรูเศรษฐกิจ ถอดบทเรียน ‘สร้างสมดุลยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน’เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เกิดขึ้นมา ท่ามกลางการตระหนักของนานาประเทศ และภาคธุรกิจ ถึงทรัพยากรที่กำลังจะหมดไป จากการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของทั้งเศรษฐกิจ และประชากรโลก

ปัจจุบัน แทบทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ เศรษฐกิจหมนุเวียน ที่นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับการทำธุรกิจด้วย

การตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานเสวนา ถอดบทเรียน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน”​ ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จากประสบการณ์ตรง ขององค์กรระดับประเทศ ที่ทำได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม

งานนี้มี 40 ตัวจริงด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน จากทุกวงการ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในด้านนี้ อาทิ

  • ขัตติยา อินทรวิชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  • ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  • ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งานเสวนาจะมีขึ้น ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.  วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้  ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ซึ่งทุกคนสามารถมาร่วมกัน Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง

ผู้สนใจ ลงทะเบียนรับชมออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่  https://www.circularlivingsymposium2020.com

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #ร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team