ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด ในสถานกักกัน สธ. ทบทวน มาตรการความปลอดภัยใน ASQ

มาตรการความปลอดภัยใน ASQ สธ.เร่งทบทวน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเข้มข้น หลังพบหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด ในสถานกักกัน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า จากกรณี หญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด ในสถานกักกัน หรือ ASQ ที่จ.สมุทรปราการนั้น ทำให้เห็นว่า มีหลายจุดที่ต้องทบทวน มาตรการความปลอดภัยใน ASQ เพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

มาตรการความปลอดภัยใน ASQ

ทั้งนี้ จะเน้นย้ำการทบทวนในประเด็นหลักๆ เช่น การอนุญาตให้ออกจากห้องได้เพื่อพักผ่อนหรือออกกำลังกาย, การอนุญาตให้เข้าไปทำความสะอาดห้องพัก 2 วันต่อครั้ง, การให้บริการซักเสื้อผ้าของผู้ถูกกักกัน และการอนุญาตให้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมในห้องฟิตเนส เป็นต้น

นอกจากนี้ จะตั้งคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น ซึ่งจะมีการประชุมกัน เพื่อทบทวนมาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจ และลดโอกาสการแพร่เชื้อของโควิด-19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำว่า ก่อนการรับขึ้นทะเบียนสถานบริการ เป็นสถานที่กักตัว ในทุกรูปแบบ ได้มีการวางระบบไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การชี้แจงกับสถานบริการ ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้ โดยให้สถานบริการนั้นประเมินตัวเองก่อน มีการส่งทีมงานลงไปดูแล ทำความเข้าใจ รวมไปถึงการซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างสถานบริการและโรงพยาบาลคู่สัญญา จากนั้นจึงรับขึ้นทะเบียนเป็นสถานกักตัว

พร้อมกันนี้ จะมีการจัดกลุ่มผู้ที่มาจากต่างประเทศ และเข้ากักตัวใน สถานที่กักกันโรค โดยแบ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ, เสี่ยงกลาง และเสี่ยงสูง เพื่อนำกลุ่มเหล่านี้ มาวางมาตรฐานในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใน ASQ เพื่อความปลอดภัย

สำหรับ สถานที่กักกันโรค โควิด-19 ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Local Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรค ท้องที่ ใช้สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด

2. State Quarantine (SQ) : สถานกักกันโรค แห่งรัฐ สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

3. Alternative State Quarantine (ASQ) : สถานกักกันโรค แห่งรัฐทางเลือก สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยผู้กักกันออกค่าใช้จ่ายเอง

4. Organization Quarantine (OQ) : สถานกักกันโรค ของหน่วยงาน สำหรับกักกันบุคลากรของหน่วยงาน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้ นและห้ามผู้กักกันโรคออกนอกบริเวณเด็ดขาด 14 วัน

ปัจจุบัน มีสถานบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น สถานกักกันโรค ASQ รวม 101 โรงแรม จำนวนห้องพัก 13,004 ห้อง, สถานที่กักกันในต่างจังหวัด หรือ LQ รวม 21 โรงแรม จำนวนห้องหัก 1,466 ห้อง แบ่งเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง, สุราษฏร์ธานี 10 แห่ง, ชลบุรี 1 แห่ง, ภูเก็ต 8 แห่ง และปราจีนบุรี 1 แห่ง

“จำนวนห้องพักของสถานที่กักตัว ถือว่าเพียงพอ โดยปัจจุบันมีอัตราการใช้ห้องพักอยู่ที่ 30-50% ในโรงแรมแต่ละแห่ง”นายแพทย์ธเรศ กล่าว

ขณะที่ มาตรฐานของ ASQ ต้องมีองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้

หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ

หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)

หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ

หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน

หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม

ในส่วนของการพบอุปกรณ์ฟิตเนส ในสถานกักตัว จังหวัดสมุทรปราการ มีเชื้อโควิด-19 ติดอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของ หญิงชาวฝรั่งเศส ที่พบเชื้อโควิด-19 และพบผู้ที่กักตัวในที่เดียวกัน มีผลตรวจเป็นบวก อีก 2 คนนั้น

ล่าสุด ได้สั่งการให้โรงแรมดังกล่าว หยุดรับผู้กักตัวเพิ่ม และจะรอให้ผู้ที่เข้ากักตัวที่เหลือ อยู่จนครบระยะเวลา จากนั้นจะปิดเพื่อทำความสะอาด และทบทวนการดำเนินการอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT