ดูหนังออนไลน์
Business

การบินไทยเปิดตัวสินค้าใหม่ ‘กระเป๋าจากเสื้อชูชีพรีไซเคิล’ หารายได้เสริม

“การบินไทย” เปิดตัวสินค้าใหม่ “กระเป๋า จากเสื้อชูชีพรีไซเคิล” หนุนแนวคิดรักษ์โลก พร้อมหารายได้เสริม เปิดจองวันที่ 29 ต.ค. ราคาเริ่มต้น 390 บาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

การบินไทย กระเป๋า รีไซเคิล

สำหรับครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (Waste Management) โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Upcycle) ตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดย THAI shop ได้สร้างสรรค์กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “Re-Life  Collection” จากเสื้อชูชีพ  (Life Vest) และแพยางอพยพ (Slide Raft) บนเครื่องบิน ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาจะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาเพิ่มคุณค่าโดยออกแบบภายใต้แนวคิด  life vest x lifestyle ที่คำนึงถึง Lifestyle ของลูกค้าเป็นหลัก

กระเป๋า การบินไทย มีทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ แบบ Life CONTAINER, Life CARRIER, Life SAVER, Life ORGANIZER, Life ROAMER, Life TREKKER เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อให้เหมาะกับ Lifestyle ของตนเอง ในราคาเริ่มต้น 390 บาท และบางแบบจะมี Serial Number ของ Life Vest แต่ละชิ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

การบินไทย กระเป๋า รีไซเคิล

สำหรับ “Re-Life Collection” กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจาก THAI Shop เป็นคอลเลคชั่นแรกที่เกิดขึ้นภายใต้ Project : RE (โปรเจกต์ อาร์ อี) โดยมีทีมพนักงานการบินไทยเป็นผู้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และออกแบบ

นอกจากนี้ ชื่อ “Re-Life Collection” ยังเปรียบได้กับ Life Vest และ Slide Raft ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จะถูกทำลายทิ้งให้กลายเป็นขยะ แต่บริษัทนำมาเพิ่มคุณค่าให้กลับมามีชีวิตใหม่และมีประโยชน์อีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญสียทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจอง กระเป๋า การบินไทย จาก “Re-Life Collection” ล่วงหน้า ได้ที่ THAI Shop ผ่านเว็บไซต์ thaishop.thaiairways.com ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

การบินไทย กระเป๋า

บริษัท สายการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของไทย กำลังเจอกับวิกฤติทางการเงินครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับสายการบินอื่นทั่วโลก โดยสายการบินไทยมีปัญหาด้านเงินต่อเนื่องหลายปี จนกระทั่งวิกฤติโควิด-19 ได้เป็นตัวเร่งให้ปัญหาของการบินไทยลุกลามจนเกินเยียวยา

ปัจจุบัน การบินไทย อยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำระหนี้ โดยรัฐบาลตัดสินใจไม่ใช้เงินงบประมาณอุ้มการบินไทย แต่ให้เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนและยื่นขอ ฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย

แต่ระหว่างนี้ การบินไทยก็ยังไม่สามารถทำธุรกิจเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักได้ขององค์กรได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้การบินไทยต้องเปิดโครงการสมัครใจจากและโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน เพื่อรักษากระแสเงินสด

การบินไทย จึงพยายามหารายได้อื่นๆ มาเสริม โดยเฉพาะจากธุรกิจครัวการบินที่มี “ปาท่องโก๋การบินไทย” เป็นสินค้าสุดปัง สร้างปรากฎการณ์มีผู้มาต่อคิวซื้อยาวเหยียดตั้งแต่เช้ามืด และล่าสุดยังได้เปิดตัวกระเป๋าจากเสื้อชูชีพหมดอายุในร้านขายสินค้าที่ระลึก THAI Shop

แม้การรายได้เสริมเป็นความพยายามที่ดี แต่ทุกคนก็รู้ว่า รายได้เหล่านี้ไม่สามารถเลี้ยงองค์กร หากการบินไทยยังไม่สามารถเปิดเที่ยวบินประจำระหว่างประเทศ

การบินไทย กระเป๋า

การบินไทย กระเป๋า

การบินไทย กระเป๋า

การบินไทย กระเป๋า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team