ดูหนังออนไลน์
Business

อสมท เผยพนง.กว่า 300 คนจากเป้า 600 คน สมัครโครงการร่วมใจจากฯอสมท เผยพนักงานกว่า 300 คนแล้ว สมัครโครงการร่วมใจจาก จากเป้า 600 คน เตรียมคัดผู้ที่ผ่านเกณฑ์ มีผลพ้นสภาพพนักงาน 1 ม.ค. 64 คาดทำให้ลดรายจ่ายได้และลดการขาดทุน  ปรับองค์กรให้คล่องตัว

บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ที่เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ ดิสรัป เปิดโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan :MSP) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการปรับลดกำลัง โดยล่าสุดหลังหมดเขตกำหนดยื่นสมัคร มีพนักงานขอเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน จากเป้าหมาย 600 คน

โครงการดังกล่าว อสมท ต้องการปรับลดจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและสถานะทางการเงินขององค์กร ซึ่งเปิดให้พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 45 ปีบริบูรณ์ ถึง 59 ปีบริบูรณ์ มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรง สามารถยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.-22 ต.ค.63 และจะพ้นจากการเป็นพนักงาน อสมท ในวันที่ 1 ม.ค.64

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ที่เข้าร่วม คือ 1.ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้รับตามจำนวนปีที่ปฏิบัติงาน แต่สูงสุดไม่เกิน 22 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย 2.เงินชดเชยในการทำงานตามตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ประมาณ 10-13.33 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้าย) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิมมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก Disruptive technology และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุของ อสมท ลดลง ซึ่งส่งผลให้ อสมท เริ่มมีผลการดำเนินงานขาดทุนตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นมา

ขณะนี้มีพนักงานยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน โดยหลังจากนี้ อสมท จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

ภายหลังการดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กรเสร็จสิ้นในปลายปี 63 อสมท ได้เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศทางการดำเนินงานของ อสมท ในปี 64 จะมุ่งปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม เพื่อรักษารายได้และเรตติ้ง และสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อการเติบโต เช่น การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9

อ่านข่าวเพิ่มเติม

การเงินวิกฤติ! ‘อสมท’ เปิดโครงการ ‘ร่วมใจจาก’ ลดพนักงาน 600 คน

เอาออก 700 คน! อสมท เปิดโครงการ ‘เต็มใจจาก’ ฝ่าวิกฤติให้องค์กรไปต่อ

ผลงานทิ้งทวน ‘เขมทัตต์ พลเดช’ อสมท ครึ่งปีแรก ขาดทุน 1,062 ล้าน รายได้ 684 ล้าน

Add Friend Follow
TODSAPORN CHOKCHAIPHOL