ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘น่านแซนด์บอกซ์’ จัด ‘Climate Change คิดส์แคมป์’ ให้เยาวชนเรียนรู้โลกร้อน“น่านแซนด์บอกซ์”จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ จุดประกายเยาวชน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริง กับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นำไปปรับใช้ และบอกต่อในวงกว้าง

พร้อมประกาศคำมั่น “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็น เพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

Climate Change คิดส์แคมป์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของแคมเปญ Climate Change โดยโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกับโครงการรักษ์ป่าน่าน มีพันธกิจหลักคือการแก้ปัญหาที่ดิน และป่าไม้ในจังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูป่า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา Climate Change ที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืน ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของปัญหา Climate Change ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

น่าน แซนด์บอกซ์

โดยมุ่งสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางป้องกัน และการปรับพฤติกรรม เพื่อช่วยกันแก้ไข และลดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและและเยาวชนที่จะต้องเผชิญและจัดการปัญหานี้ในอนาคต จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากแคมป์นี้คือ ความรู้ และประสบการณ์ตรงจากห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อไปเป็นกระบอกเสียง บอกต่อเรื่องราว ปัญหา ผลกระทบจาก Climate Change ให้คนรอบตัวเข้าใจปัญหา และช่วยกันบรรเทาให้โลกใบนี้รอดจาก วิกฤติ Climate Change ได้

ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มากนัก ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราทุกคนช่วยกันปลูกฝังเรื่อง Climate Change ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

น่าน แซนด์บอกซ์

ดร.อลงกต ชูแก้ว หรือครูกตของเด็ก ๆ ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา แห่งประเทศไทย (Environmental Education Thailand หรือ EEC Thailand) มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และเป็นผู้นำกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า ไม่มีใครปฏิเสธผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Climate Change ได้ เราเองก็หลีกเลี่ยงไมได้ และผลกระทบเหล่านั้นก็มากขึ้นทุกวัน

น่าน แซนด์บอกซ์
ดร.อลงกต ชูแก้ว

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความคิดเชิงระบบ ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าสังคม และได้ร่วมคิดวิเคราะห์กับเพื่อน ๆ จนเกิดปัญญา ซึ่งเขาจะสามารถย่อยข้อมูลให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง ตลอดจนรู้จักปกป้องหวงแหนธรรมชาติและนำเสนอเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมให้คนอื่นเข้าใจต่อไป

อเล็กซ์ เรนเดลล์ UNEP Goodwill Ambassador ทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย ผู้รักสิ่งแวดล้อม มาร่วมสร้างสีสัน เสียงหัวเราะ และเสียงดนตรีให้ Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่ทำให้เด็กๆ ได้เข้าใจ และจะเป็นกระบอกเสียงไปอีกยาวนาน

น่าน แซนด์บ็อกซ์

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก เพื่อเข้าใจถึงปัญหาระดับโลกอย่าง Climate Change ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข้าใจยากที่สุด และใกล้ตัวที่สุด แต่จริง ๆ แล้วเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพราะผลกระทบรุนแรงสุด ประเทศเรามีปัญหาอีกมากมาย ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ถ้าช่วยกันวันนี้อาจจะไม่สายเกินไป แต่ถ้าไม่ช่วยกันปัญหามหาศาลจะค่อย ๆ มาหาพวกเราโดยไม่รู้ตัว

น่าน แซนด์บ็อกซ์

กิจกรรมวันแรกของเด็ก ๆ ทั้ง 40 ชีวิตที่ได้รับคัดเลือกจากแคมเปญประกวดเต้น Dance for Change สเต็ปจิ๋วเปลี่ยนโลก กับการเดินทางกว่า 120 กม.จาก กทม. มุ่งตรงสู่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ Climate Change ด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal

สิ่งแรกที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ Climate Change จากกิจกรรม Treasure Hunt ทั้ง 10 ฐาน ที่ได้จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟป่า หรือปะการังฟอกขาว รวมไปถึงได้เรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิด Climate Change ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เห็นภาพ และเข้าใจสาเหตุ และผลกระทบของ Climate Change มากขึ้น

ในวันที่ 2 เด็ก ๆ มีโอกาสไปสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติแบบ 360 องศา บนเส้นทางผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติที่มีแหล่งต้นน้ำ และความหลากหลายของธรรมชาติให้ได้เรียนรู้

น่าน แซนด์บ็อกซ์

นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวในประเด็น “Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ผ่านการบอกเล่าของธรรมชาติ และยังได้สวมบทบาทเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดเปลี่ยนเศษขยะ หรือวัสดุจากธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งของสุดสร้างสรรค์

วันสุดท้ายกับห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ เด็ก ๆ ทุกคนได้แสดงความสามารถ และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วัน ผ่านผลงาน Poster ที่เด็ก ๆ ร่วมมือกันทำขึ้นมาเอง

พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าตามคำมั่นสัญญาที่ว่า “พวกเรา Climate Change Hero สัญญาว่าจะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

นางอนุตรี ไกรกีรติ คุณแม่ของน้องคริสตัล หนึ่งในน้อง ๆ ที่เข้าร่วมแคมป์เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ อย่าง Climate Change คิดส์แคมป์ เพราะทำให้น้องได้มีโอกาสการสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้ระดมความคิด แบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม

กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องรู้คุณค่าของตัวเอง และรู้ว่าสิ่งที่น้องควรจะทำเพื่อสังคมคืออะไร ขอขอบคุณ และชื่นชมกระบวนการที่น่าน แซนด์บ็อกซ์ส่งต่อให้เด็ก และเยาวชน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เมื่อกลับไปถึงบ้าน จะช่วยกันทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ด้วยการดูแลโลกจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัวให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

น่าน แซนด์บ็อกซ์

โลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว

นางหทัยรัตน์ ตั้งตระกูล คุณแม่น้องศศิ เปิดเผยว่า การได้มาเรียนรู้ที่ Climate Change คิดส์แคมป์ ทำให้ตัวเอง และลูกสาวได้เห็นอะไรประจักษ์ชัดมากขึ้น ได้เห็นธรรมชาติจริง ๆ ได้เรียนรู้ว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาจากพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่เอง เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเริ่มเปลี่ยนได้ที่ตัวเอง แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โลกร้อนขึ้นจริง ๆ ลูกของพวกเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปี เกิดมาพร้อมโลกร้อนอยู่แล้ว อาจไม่รู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าเราชี้ให้เห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับเขา กับสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องเผชิญ เราทุกคนมาช่วยกัน คนละอันพันละน้อย รวม ๆ กันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

น่าน แซนด์บ็อกซ์

ชมภาพบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ได้ที่ Climate Change คิดส์แคมป์ I เรียนรู้ปัญหา Climate Change ผ่านห้องเรียนธรรมชาติกับพี่อเล็กซ์ และมาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา Climate Change Hero ทั้ง 40 คน บอกต่อสิ่งดีๆ เพื่อบรรเทา Climate Change ในอนาคต กับคำมั่นสัญญา “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด…เด็ก ๆ ทำได้ คุณก็ทำได้ มาช่วยกันปกป้องโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับโครงการรักษ์ป่าน่าน:

โครงการรักษ์ป่าน่าน ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอันนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก ด้านการเงิน และการดำเนินงานโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ด้วยมีความสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของธนาคารที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน ของความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team