ดูหนังออนไลน์
Politics

นายกฯ กล่าวคำปราศรัย ‘วันสหประชาชาติ’ ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนายกฯ กล่าวปราศรัย “วันสหประชาชาติ” ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (24 ต.ค.63) เวลา 12.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำปราศรัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อันจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสหประชาชาติ (UN) ให้ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสหประชาชาติ ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ คือวันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุด มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งบันแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใน 3 เสาหลัก

1.การรักษาสันติภาพและความมั่นคง

2.การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.การส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ผ่านการประชุมทางไกล และได้ย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG และมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกันกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโลกที่น่ าอยู่สำหรับทุกคนและอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team