ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คที่นี่ค้นหา ‘ร้านค้าคนละครึ่ง’ เฉพาะกรุงเทพฯ ใช้สิทธิ์ได้กว่า 2.4 หมื่นแห่งเริ่มแล้วสำหรับมาตรการ “คนละครึ่ง” เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนคนไทยและช่วยธุรกิจขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตามพบว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนจำนวนหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปใช้สิทธิ “ร้านค้าคนละครึ่ง” ได้ที่ไหน เรามีวิธีเช็คแหล่งจับจ่ายที่อยู่ใกล้ๆ มาฝาก

ค้นหา “ร้านค้าคนละครึ่ง”

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็ค ร้านค้าคนละครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ที่นี่ จากนั้นจะมีช่องค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีสิทธิ์สามารถคลิกค้นหาร้านค้า พื้นที่ใกล้ฉัน หรือตามรายชื่อจังหวัด รวมถึงสามารถค้นหาด้วยชื่อร้านค้าและระดับราคาได้อีกด้วย

ค้นหา ร้านค้าคนละครึ่ง

ร้านค้าคนละครึ่ง

สำหรับ ร้านค้าคนละครึ่ง มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้านค้า OTOP และสินค้าทั่วไป

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (24 ต.ค. 63) พบว่า ในกรุงเทพฯ มีร้านค้าคนละครึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วประมาณ 2.4 หมื่นร้าน แบ่งเป็นดังนี้

  • ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 18,494 ร้าน
  • ร้าน OTOP 428 ร้าน
  • ร้านธงฟ้า 1,289 ร้าน
  • ร้านทั่วไป 4,491 ร้าน

สำหรับประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3.ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบ ก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้า ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

รายละเอียดและวิธีใช้งานแอพฯ เป๋าตัง สำหรับ โครงการคนละครึ่ง มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้

1. เติมเงิน

กดปุ่ม “เติมเงิน G-Wallet”

เลือกเติมเงินได้ 3 ช่องทาง

  • ผ่าน Mobile Banking
  • ผ่าน QR code Promptpay
  • ผ่านตู้ ATM

2. สแกน QR ร้านค้าแอปฯ ถุงเงิน

เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ

กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

3. ยืนยันการชำระเงิน

ตรวจสอบยอดชำระเงินพร้อมกดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนยอมรับใน www.คนละครึ่ง.com ก่อนลงทะเบียนพบว่ามี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

1.ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ

2.ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่างๆ

3.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

4.หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team