ดูหนังออนไลน์
General

บอร์ดสิ่งแวดล้อมไฟเขียว EIA ส่วนต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงศรีรัช-เมืองทองธานี“บิ๊กป้อม”ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ติดตามแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ  เห็นชอบ EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานีศรีรัช- เมืองทองธานี รองรับขยายการจราจร

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุม รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักนายกรัฐมนตรี และ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เร่งแก้ปัญหา อย่างจริงจัง และยั่งยืน โดยต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

 

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เพื่อขยายเส้นทาง รองรับการจราจรในเขตเมือง รวมทั้งเห็นชอบโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะแห่งชาติ  เป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนห้องพัก 246 ห้อง และเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปัญหาภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิให้ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ และกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว รวมถึงมีการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้า อย่างเข้มงวด

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด และโครงการต่างๆจะต้องมีความปลอดภัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริงด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight