ดูหนังออนไลน์
Economics

พร้อมยัง! คนละครึ่ง เตรียมให้ใช้สิทธิ์ได้ 23 ต.ค.นี้ เช็คเงื่อนไขต้องรู้ที่นี่เลยคนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมได้ 23 ต.ค.นี้ เช็คเงื่อนไขต้องรู้ที่นี่เลย ย้ำ! หากไม่ทำตามกฎต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐภายใน 7 วัน

มาตรการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกลุ่มเป้าหมายนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านคน

ล่าสุดในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเกือบ 7 ล้านสิทธิ โดยสิทธิคงเหลือสำหรับมาตรการดังกล่าวในขณะนี้อยู่ที่ 3,634,591 สิทธิ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเช็คยอดการใช้สิทธิได้ที่ หน้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง โดยเข้าไปที่เมนู ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ หรือ คลิกที่นี่

คนละครึ่ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 293,297 ร้านค้าทั่วประเทศ แบ่งเป็นหาบเร่-แผงลอย 79,046 ร้านค้า ร้านที่มีหน้าร้าน 171,367 ร้านค้า และรถเข็น 42,884 ร้านค้า โดยจะขอรอดูการลงทะเบียนอีกระยะหนึ่งก่อน และยังไม่ออกอะไรเพิ่มเติมมาจูงใจให้ประชาชนลงทะเบียนโดยเร็ว น่าจะลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนตามที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้ มาตรการคนละครึ่งและช้อปดีมีคืน เพื่อรับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท ประชาชนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ และการที่ประชาชนลงทะเบียนน้อยถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเศรษฐกิจ เริ่มฟื้น คนมีเงินจับจ่ายใช้สอย ไม่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือ ส่วนการชุมนุมทางการเมือง ไม่น่ากระทบกับการใช้จ่าย เพราะทุกคนยังต้องดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ และการชุมนุมเกิดขึ้นเพียงในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

สำหรับกรณีลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้ว แต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันจนถูกตัดสิทธิ์ และจะเข้าร่วมมาตรการ ช็อปดีมีคืนได้หรือไม่ นายกฤษฎากล่าวว่า น่าจะลงทะเบียนใหม่ได้ เพราะตามปกติ ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน สิทธิ์นั้นจะหายไปเพื่อนำมาเข้าระบบใหม่ และจะไม่มีการขึ้นบัญชีดำประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์

สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เมื่อผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น.-23.00 น. โดยต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ คลิกที่นี่

โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบ ก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้า ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

คนละครึ่ง

ส่วนรายละเอียดและวิธีใช้งานแอป “เป๋าตัง” ดังนี้

1. เติมเงิน

กดปุ่ม “เติมเงิน G-Wallet”

เลือกเติมเงินได้ 3 ช่องทาง

  • ผ่าน Mobile Banking
  • ผ่าน QR code Promptpay
  • ผ่านตู้ ATM

2. สแกน QR ร้านค้าแอปฯ ถุงเงิน

เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ

กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

3. ยืนยันการชำระเงิน

ตรวจสอบยอดชำระเงินพร้อมกดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

สำหรับวิธีการใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง”

คนละครึ่งคนละครึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนยอมรับใน www.คนละครึ่ง.com ก่อนลงทะเบียนพบว่ามี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

1. ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ

2. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่างๆ

3. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

4. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team