ดูหนังออนไลน์
Business

‘ช้อปดีมีคืน’ ซื้อเท่าไร ได้ลดหย่อนสุดคุ้ม เงื่อนไขครบ ที่นี่!ช้อปดีมีคืน ซื้อเท่าไร ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คุ้มที่สุด รับเทศกาลจับจ่ายปลายปี กระตุ้นการจับจ่าย เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ

โครงการ ช้อปดีมีคืน กำลังจะเริ่มเปิดให้ช้อปปิ้ง ภายใต้มาตรการดังกล่าว ในวันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือเป็นโอกาสเหมาะของคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ต้องการจับจ่ายสินค้า ในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของการช้อปปิ้ง สิ่งที่น่ารู้คือ ช้อปดีมีคืน ซื้อเท่าไร จะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คุ้มที่สุด

ช้อปดีมีคืน ซื้อเท่าไร

โครงการช้อปดีมีคืน โดย กระทรวงการคลัง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนจ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ผู้เสียภาษีแต่ละคน จะได้รับสิทธิ “ลดหย่อนภาษี” มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ “เงินสุทธิ” ในแต่ละปี โดยหากคำนวณคร่าว ๆ จะได้สิทธิ์รับเงินคืนภาษีสูงสุด ตามระดับรายได้ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี จึงไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน ซื้อเท่าไร

เงื่อนไข รายละเอียด ของ มาตรการช้อปดีมีคืน

 • เป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2563
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่ได้ลงทะเบียน ร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • มาตรการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถซื้อสินค้า และขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้ฯ เพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย
 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • ต้องซื้อสินค้าและบริการ จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่าลืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ประกอบการยื่นเสียภาษี ในเดือนมีนาคม 2564
 • สามารถซื้อหนังสือ และสินค้าโอทอป ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยมีใบเสร็จรับเงิน

สินค้าและบริการ ที่ไม่สามารถซื้อนำมาลดหย่อนในมาตรการนี้ได้

 • สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าที่พักในโรงแรม, ค่าบริการนำเที่ยว เพราะอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ มีข้อแนะนำ จาก นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ว่า หากต้องการจะร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง ให้ประเมินตนเอง ในเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้ง จะเลือกซื้อสินค้าใด หากเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องการจะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงครั้งเดียว แนะนำให้เข้าร่วม “ช้อปดีมีคืน” เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนคนละครึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT