ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม. มีมติเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกชาติ!ครม. มีมติเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 – 27 ตุลาคม เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ

สำหรับมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมร่วมก้ของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team