ดูหนังออนไลน์
Business

PRAPAT เทรดวันแรก ปิดช่วงเช้าบวก 9.33%

บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี  หรือ PRAPAT ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อ เข้าเทรดใน mai วันแรก (20 ต.ค.) บวก 9.33% จากราคา IPO

PRAPAT ปิดตลาดช่วงเช้า เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 9.33% ปิดที่ 1.64 บาท มูลค่าการซื้อขาย 352.51 ล้านบาท

 บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PRAPAT” ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมถึงนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ได้แก่ เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น สระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

กลุ่มลูกค้าหลัก อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ได้แก่ โรงพยาบาล โรงแรมและรีสอร์ท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายน้ำ   งานบริการด้านเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ

PRAPAT มีทุนชำระแล้ว 170 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 12, และ 14-15 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 150 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 510 ล้านบาท

ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 11.90 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.126 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ  รองประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อมานานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ควบคู่การให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ลาว และอินโดนีเซีย

นายวีระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนในระบบบัญชีและระบบควบคุมการผลิต สร้างคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

PRAPAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายสืบพงศ์  เกตุนุติ ถือหุ้น 15.58% กลุ่มนายวีระพงศ์  ลือสกุล ถือหุ้น 12.03% และกลุ่มนางสาวชลนที  ถวิลเติมทรัพย์ ถือหุ้น 11.25% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team