ดูหนังออนไลน์
PR News

ปตท.ช่วยเหลืออุทกภัย อ่างเก็บน้ำแตกที่ปักธงชัยฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากกรณีอ่างเก็บน้ำหินตะโง่ แตก ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว จำนวน 100 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 17 ต.ค 63 ที่ผ่านมา

พื้นที่ตำบลลำนางแก้ว เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการสวนป่าครัวเรือน และมีกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ร่วมช่วยดูแลแปลงปลูกป่า FPT 49 มาโดยตลอด

ปตท.

ชาวตำบลลำนางแก้วได้กล่าวขอบคุณ ปตท. ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี นับตั้งแต่มาร่วมฟื้นฟูป่าเขาภูหลวง ให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team