ดูหนังออนไลน์
Business

‘ช้อปดีมีคืน’ รู้ก่อนช้อป กับ เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิด อ่านที่นี่!ช้อปดีมีคืน รู้ก่อนช้อป หลายเรื่องที่คนมักเข้าใจผิด ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อมูล วางแผนการช้อป เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

เหลือเวลาอีกเพียง 2 วัน ที่จะเปิดให้นักช้อป ได้ช้อปปิ้งตามมาตรการ ช้อปดีมีคืน รู้ก่อนช้อป จึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับคนที่ตั้งใจจะเลือกใช้มาตรการนี้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

ช้อปดีมีคืน รู้ก่อนช้อป

นอกจากเรื่องที่ควรรู้แล้ว ยังมีอีกหลายประเด็น ที่พบว่า มักเกิดความเข้าใจผิด ในมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางแผน หรือช้อปปิ้งผิดพลาด เพราะไม่ได้ลดหย่อนอย่างที่หวัง มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร ได้บอกเล่าถึงมาตรการ ช้อปดีมีคืน โดยเฉพาะเรื่องที่มักเข้าใจผิด ใน เว็บไซต์ https://www.itax.in.th/

 • ลงทะเบียนพลาด ทำอย่างไรดี

เพราะมาตรการช้อปดีมีคืน และ มาตรการคนละครึ่ง เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงปลายปีเหมือนกัน และออกมาในเวลาไล่เรี่ยกัน แต่ คนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนก่อน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่ ช้อปดีมีคืน เปิดให้เริ่มช้อปปิ้งได้ในวันที่ 23 ตุลาคม หรืออีก 2 วันจากนี้

เรื่องที่คนเข้าใจผิดคือ สามารถใช้สิทธิได้ทั้ง ช้อปดีมีคืน และ คนละครึ่ง ขณะที่เงื่อนไขคือ ต้องเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทำให้มีหลายคน ที่ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิคนละครึ่งไปแล้ว และอยากเปลี่ยนมาเป็นการใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน

หากลงทะเบียนสิทธิผิด ก็ยังไม่สายเกินไป เพราะหากลงทะเบียนใช้ มาตรการคนละครึ่งไปแล้ว 14 วัน แล้วยังไม่เคยใช้สิทธิ จะถูกตัดสิทธิ คนละครึ่ง จากนั้น ก็สามารถช้อปปิ้งในมาตรการ ช้อปดีมีคืนได้

 • ค่าลดหย่อน ขอรับคืนเป็นเงินสดที่ร้านค้าได้เลย

หลายคนเข้าใจผิดว่า ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน สามารถขอรับเป็นเงินสดคืนได้ที่ร้านค้าเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการขอใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้ง จะต้องทำโดยการ ยื่นภาษีประจำปี 2563 ให้ กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2564 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

 • ค่าลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 30,000 บาท คือ เงินคืนภาษีจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

หลายคนเข้าใจผิดว่า ค่าลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 30,000 บาท คือ เงินคืนภาษีจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (VAT 7% Refund) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน 30,000 บาท นี้เป็นสิทธิที่นำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • ถ้ามีรายได้สุทธิปีละไม่เกิน 150,000 บาท ได้สิทธิหรือไม่

ถ้ามีรายได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 25,833.33 บาท (หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท) คุณไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว เพื่อขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ต่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้ง ก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น

 • มีคู่สมรสที่ต่างฝ่ายต่างมีรายได้ ใช้สิทธิทั้งคู่ได้ไหม

ถ้าคุณมีคู่สมรส ที่ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ คุณทั้งคู่ ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้ สูงสุดคนละ 30,000 บาท รวม 2 คนได้สิทธิ 60,000 บาท ไม่ว่าจะแยกยื่นภาษี หรือยื่นภาษีร่วมกันก็ตาม

 • ซื้อสินค้าทั้งที่เข้าเกณฑ์และไม่เข้าเกณฑ์ในใบเสร็จเดียวกัน

ถ้าในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเดียวกัน มีรายการทั้งสินค้าที่เข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์ลดหย่อน จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เฉพาะค่าสินค้าเข้าเกณฑ์ลดหย่อนเท่านั้น

 • ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง คือ เงินภาษีได้คืนจากรัฐบาลเท่าที่ซื้อ 

หลายคนเข้าใจผิดว่า ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 30,000 บาท คือ เงินคืนภาษีจากรัฐ 30,000 บาท เลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวน เงินได้ และ อัตราภาษี ของแต่ละคน

สำหรับ สิทธิ์ที่ได้รับเงินคืนภาษี สามารถคำนวณสิทธิ ที่จะได้รับคืนเงินลดหย่อนภาษี ตามระดับรายได้ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
 •  เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team