ดูหนังออนไลน์
Business

รอคว้า! คอนโดข้าราชการ ธนารักษ์ เตรียมพัฒนาอีก 9 แห่ง

คอนโดข้าราชการ ธนารักษ์ เดินหน้าจัดสรรที่ราชพัสดุ เตรียมพื้นที่พัฒนาเพิ่มอีก 9 แห่ง เผย เต็มแล้ว 4 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดี กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากผลตอบรับ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือ คอนโดข้าราชการ ธนารักษ์ จึงมีแผนพัฒนาโครงการฯ เพิ่มอีก 9 แห่ง

คอนโดข้าราชการ ธนารักษ์

ทั้งนี้ จะนำที่ราชพัสดุ มารองรับการพัฒนาสวัสดิการ ที่พักอาศัยของข้าราชการเพิ่มเติม ภายใต้โครงการสวัสดิการที่พักอาศัย ของข้าราชการ ในที่ราชพัสดุ อีก 9 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร 2. นครนายก 3. สงขลา 4. สุราษฎร์ธานี 5. ประจวบคีรีขันธ์ 6. เชียงราย 7. อุบลราชธานี 8.  อุดรธานี และ 9. มหาสารคาม

สำหรับคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น โดยไม่ต้องมีสถานที่ทำงาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ของโครงการ แต่หากผู้เข้าร่วมโครงการ มีสถานที่ทำงาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก และจะได้รับสิทธิการเช่า 30 ปี อีกด้วย

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์, สำนักงาน ก.พ., ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น

ยุทธนา หยิมการุณ

ในส่วนของโครงการคอนโดข้าราชการ ที่เปิดไปแล้ว 9 โครงการ พบว่า มีผู้สนใจจองโครงการมาก ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ ให้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ธนาคารพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

เร่งสรรหาผู้ก่อสร้างโครงการ คอนโดข้าราชการ

ในระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จะดำเนินการคู่ขนาน ในการสรรหาบริษัท ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย

1. แปลง กท.0475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ได้แก่บริษัท กิจการร่วมค้าแสงเจริญและพรพิศาล

2. แปลง กท.1060 ถนนเพชรบุรี เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้แก่ บริษัท กิจการร่วมค้าไลก้า บิวดิ้ง

3. แปลง กท.2918 (บางส่วน) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

4. แปลง นบ.380 (บางส่วน) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

อย่างไรก็ตาม กรณีแปลงที่ยังมีผู้จองไม่เต็มจำนวน คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับเพิ่มคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จากข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น และขยายระยะเวลา การรับจองจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ขณะเดียวกัน โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ บนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 31–1-89 ไร่ ก็ได้ผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเช่นกัน คือ บริษัท กลอรี่ เมคเกอร์ จำกัด

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรมธนารักษ์ จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก ณ สวนสาธารณะเบญจกิติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร

หลังจากนั้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กรมธนารักษ์ จะมีพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist Destination)

โครงการดังกล่าว เป็นการจัดสร้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

 

WANPEN PUTTANONT