ดูหนังออนไลน์
Economics

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ อย่าลืม! ลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี-ค่าไฟฟรี

เมื่อวานนี้ 18 ตุลาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ ลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี ต่างได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว โดยวงเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายการสามารถกดเป็นเงินสดได้สูงสุด 330 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ทุกคนก็สามารถรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องลงทะเบียนก่อน

บัตรคนจน ลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี

คลิกเลย! ลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี “บัตรคนจน”

สำหรับผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคย ลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี มาก่อน ก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนค่าน้ำฟรี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

 • ลงทะเบียนค่าไฟฟรี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563

เงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทุกวันที่ 18 ของเดือน

 • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่ 18 ของแต่ละเดือน และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย

 • ค่าไฟฟรีไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ของแต่ละเดือน และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

วิธีกดเงินสด

สำหรับผู้ได้รับความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ทั้ง 2 รายการ คือ ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี สามารถกดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน
 • จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
 • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”
 • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ
 • กดปุ่ม “ถอนเงิน”
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

ครม. เพิ่งเห็นชอบต่อมาตรการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งมีมติขยายมาตรการช่วยเหลือ ค่าน้ำฟรี และ ค่าไฟฟรี สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ออกไปอีก 1 ปี จนเดิมต้องสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนกันยายน 2564 แทน

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิม คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน หรือใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็สามารถใช้ได้ฟรี ภายในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ด้านค่าน้ำประปา สามารถใช้น้ำประปาฟรีภายใต้วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมดเอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team