ดูหนังออนไลน์
Politics

สั่ง ‘ผู้ว่าฯทุกจังหวัด’ ตรวจเข้มแรงงานเมียนมาป้องกัน ‘โควิด’ ระบาด!

“ศบค.มท.” สั่ง “ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด” ตรวจเข้มแรงงาน “เมียนมา” ป้องกัน “โควิด” ระบาด ด้าน “พ่อเมืองกรุง” สั่ง ผอ.ทั้ง 50 เขตตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา

โดยให้ตรวจคัดกรอง แรงงานทุกคน และตรวจหาเชื้อโรคโดยการสุ่มตรวจ รวมทั้งกำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และหากพบมีการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจุบัน ได้ปรากฏข่าวการตรวจพบแรงานต่างด้าวติดเชื้อดังกล่าว บริเวณชายแดนไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้าง และสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุม โดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โดยให้รายงานผลการดำเนินการมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team