ดูหนังออนไลน์
Politics

‘พลังประชารัฐ’ ย้ำจุดยืน เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์การเมือง ในขณะนี้ว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มาโดยตลอด

พรรคมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมือง เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทุกๆ คน โดยเฉพาะกรณี ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน จึงขอแถลงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

1. พรรคพลังประชารัฐยึดมั่น ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. พรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่น ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญ โดยกระบวนการทางรัฐสภา และเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team