ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘วราวุธ’ รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่า 350 ไร่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขื่อนกระเสียว

“วราวุธ” รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่า 350 ไร่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขื่อนกระเสียว ขยายผลสู่เป้าหมาย 8 แสนไร่ ทั่วประเทศ ภายในปีหน้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าบริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กาญจนบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่และจิตอาสาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ก่อนทำจิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่ 350 ไร่ ขยายผลสู่เป้าหมาย การเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปี 2563-2564 ปีละ 4 แสนไร่ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ที่ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมทั้งการฝึกอบรม “จิตอาสา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ของโครงการ ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด (7,000 ไร่) ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563 – 2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

​​สำหรับ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (17 ต.ค.) เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 350 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำ ของอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี  เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

กิจกรรมนี้ ยังเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team