ดูหนังออนไลน์
PR News

3 ศูนย์การค้าดัง ‘สยามพารากอน-สยามเซ็นเตอร์-สยามดิสคัฟเวอรี่’ เปิดตามปกติ

ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

ขอแจ้งเวลาการให้บริการภายในศูนย์การค้า ในวันทึ่ 18 ตุลาคม 2563

เปิดให้บริการตามปกติเวลา 10.00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team