ดูหนังออนไลน์
General

สถาบันปรีดีฯ อัดรอบสอง จี้ ‘ยกเลิก’ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่อนแถลงการณ์ ฉบับที่สอง ประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ จี้รัฐให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute” เผยแพร่แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า

จากสถานการณ์การชุมนุม ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ปรากฎว่า ได้มีการใช้กำลัง เข้าสลายการชุมนุม การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง การบังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรง และประชาชนได้ชุมนุมกัน อย่างสงบสันติ ปราศจากอาวุธ

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอย้ำอีกครั้งว่า “การเรียกร้องให้ปวงชนชาวไทย ได้คืนสิทธิประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้น เป็นการต่อสู้โดยชอบธรรม”

ขอให้ทุกฝ่าย เคารพเจตจำนง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน และประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงขึ้น

สิทธิเสรีภาพ ในการชุมนุมอย่างสันติ เป็นสิทธิโดยชอบ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่รัฐ มีหน้าที่ในการให้หลักประกัน และคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุม และงดใช้มาตรการรุนแรงในทุกรูปแบบ

รัฐบาลจะต้องยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงผ่านอำนาจรัฐ จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และละเมิดต่อหลักนิติรัฐ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ห่วงใยในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมทั้งหมด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะร่วมกันหาทางออก ด้วยสันติวิธีโดยเร็ว ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

ทั้งนี้ โดยผู้มีอำนาจ จะต้องลดละการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน และรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน อันนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแก้ไขปัญหาในระบอบการเมืองที่เป็นอยู่

สถาบันปรีดี พนมยงค์

17 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team