ดูหนังออนไลน์
General

โมเดล ‘Swiss cheese model’ ตั้ง 5 ด่าน เกราะป้องกันโควิด 19

โมเดล “Swiss cheese model” จากแนวคิดชีส 7 ชิ้น กรมอนามัย ปรับใช้ในไทย ตั้ง 5 ด่านสำคัญ สร้างเกราะป้องกันโควิด 19 ย้ำประชาชนปฏิบัติต่อเนื่อง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ได้นำ โมเดล “Swiss cheese model” มาใช้ เป็นแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้เน้นย้ำใน 5 ประเด็นหลักเพื่อสร้างเกราะป้องกัน 5 ด่าน

โมเดล "Swiss cheese model"

ทั้งนี้ การนำ Swiss cheese model มาใช้ ในการลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นั้น ได้รับการดัดแปลงโดย Ian M. Mackay นักไวรัสวิทยาในออสเตรเลีย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากทั่วโลก ยกย่องว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มองเห็นภาพว่า แต่ละคนสามารถช่วยต่อสู้ กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างไร

สำหรับแนวคิดของ Mackay ได้รวมเอาชีส 7 ชิ้น เพื่อลดปัญหาการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยเป็นการรวมกันของวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการติดต่อหรือการแพร่กระจาย ได้แก่

  • การรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)
  • การระบายอากาศภายในอาคาร (Ventilation)
  • การสวมหน้ากากอนามัย (Wearing mask)
  • การล้างมือ (Hand hygiene)
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
  • การทดสอบอย่างรวดเร็ว (Fast testing)
  • การติดตามการสัมผัส (Contact tracing)
  • การทำความสะอาดพื้นผิว (Surface cleaning)

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้นำ Swiss cheese model มาใช้ ใน 5 ประเด็นหลักโดยสร้าง 5 ด่าน ได้แก่

ด่านที่ 1 : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนกินอาหาร

ด่านที่ 2 : หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ไม่ป่วย ให้สวมหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน

ด่านที่ 3 : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และเลี่ยงการเดินทาง ไปในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

ด่านที่ 4 : ทำความสะอาดบ้าน พื้น บริเวณที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ทำความสะอาด ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ

ด่านที่ 5 : ดูแลให้มีการระบายอากาศภายในบ้าน เปิดประตู หน้าต่าง ให้ได้รับแสงแดดธรรมชาติ ส่องทั่วถึงภายในบ้าน อย่างน้อยวันละครั้ง

แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นกว่าหลาย ๆ ประเทศ แต่ประชาชน ยังคงต้องปฏิบัติตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

สำหรับทุกสถานประกอบการ และผู้ให้บริการ กรมอนามัย ยังคงเน้นย้ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักดูแล ผู้ให้บริการให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัส โดยเฉพาะห้องส้วม และต้องมีการสื่อสาร ให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงถือปฏิบัติ ตามมาตรการของภาครัฐ ที่จะสร้างความปลอดภัยได้ ในระยะยาว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT