ดูหนังออนไลน์
General

6 องค์กรวิชาชีพ สื่อ ร่อนแถลงการณ์ อย่าลิดรอนเสรีภาพสื่อ เลี่ยงใช้ความรุนแรง

6 องค์กรวิชาชีพ ประกาศแถลงการณ์ ร้องรัฐบาล ผู้ชุมนุม เข้าใจการทำงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ขัดแย้ง วอนอย่าลิดรอนเสรีภาพสื่อ หลีกเลี่ยงความรุนแรง

ตามที่ได้มีการจัดชุมนุมทางการเมือง ในช่วงที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จนนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ และขอเรียกร้องต่อทุกฝ่าย ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาล หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ที่จะเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ โดยให้ใช้ความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และต้องไม่ใช้สื่อของรัฐ ปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

2. ขอให้ฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุม เข้าใจและเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้สามารถนำเสนอข่าวได้อย่างอิสระ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน รอบด้าน และเป็นไปตามหลักจริยธรรม แห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

ทั้งนี้ สื่อมวลชน มีหน้าที่รายงานข่าวและข้อเท็จจริง ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร จึงไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคามและแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของประชาชน

3. ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทำหน้าที่การรายงานข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ส่งผ่านถ้อยคำความรุนแรง ที่อาจจะสร้างความเกลียดชัง ระหว่างคนในสังคม และให้ความเป็นธรรม กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน สามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรอบด้านมากที่สุด

ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สนับสนุนให้ทุกฝ่าย ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

The Bangkok Insight Editorial Team