ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดผลสำรวจ 11 กลุ่มธุรกิจหลังคลายล็อกดาวน์ ‘ขนส่ง-โรงแรม’ อาการหนัก

ธุรกิจฟื้นตัว เช็คอาการภาคธุรกิจหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ พบมี 6 ธุรกิจฟื้นตัว ใกล้ระดับเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด-19 ขณะที่อีก 5 กลุ่มยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19 กลุ่มโรงแรม-ขนส่งสาธารณะ หนักสุด ติดลบมากที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการ โดยเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 มีกลุ่มเครื่องดื่มและการเกษตร ที่ฟื้นตัวมากที่สุด อยู่ในระดับที่มากกว่าช่วงโควิด-19 ส่วนอีก 4 กลุ่ม ที่ฟื้นตัวในระดับใกล้เคียงกับช่วงโควิด-19 คือ ผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและการค้า ส่วนกลุ่มที่ยังฟื้นตัวต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤติ คือ ยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร้านอาหาร ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและโรงแรม

ธุรกิจฟื้นตัว

 

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ การฟื้นตัวของธุรกิจในแต่ละสาขาไม่เท่ากัน เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และการค้า ฟื้นตัวกลับเข้าใกล้ระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด 19 แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

โควิดฉุดรายได้หด! เสี่ยงธุรกิจ ‘ซมไข้ยาว’ ถึงสิ้นปี 2565

ธปท. เน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป

TODSAPORN CHOKCHAIPHOL