ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดชื่อ 23 ผู้ชุมนุม 14 ตุลา โดนรวบตัววันนี้

วันนี้ (15 ต.ค.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แถลงความคืบหน้า และขั้นตอนการจับกุมกลุ่ม กรณีสลายการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้ามืดว่า ภายหลังการสลายการชุมนุม สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่นำส่ง บก.ตชด.ภาค 1 รวม 23 คน ประกอบด้วย

 • นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) ตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ จ 336/2563 ลง 26 ส.ค. 2563
 • นายอานนท์ นำภา (ทนายอานนท์) ตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.519/2563 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563
 • นายประสิทธิ์ ครุธโรจน์ (เจมส์) ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 521/63 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563
 • น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) ตามหมายจับศาลธัญบุรี 323/63 ลงวันที่ 15 ส.ค.2563
 • นายณัฐชนน ไพโรจน์

ในความผิด มาตรา 116 ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร, ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย

ชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดใดในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ร่วมกันกระทำการ หรือดำเนินการใดใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดแพร่ออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกันกระทำการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนผู้ที่ถูกดำเนินคดีข้อหา ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวม 18 ราย ประกอบด้วย

 • นายชาติชาย แจ่มจันทร์
 • นายศักดา อุประ
 • นายเจษฎา จอกโคกสูง
 • นายพนรกร พวงบุบผา
 • นายวโรตม์  เทศทอง
 • นายเจษฎา พงษ์วันนา
 • นายวิชัย โรคน้อย
 • นายสัมฤทธิ์ นาดสุทธิ
 • นายโชคชัย โรจนชาญปรีชา
 • นายปารย์พิรัย์ บุญญาธนาภูวเดช
 • นายเริงชัย บังวงศ์
 • นายสิงหา คลสุข
 • นายโสภา พรมกสิกร
 • นายเดือน คงยอด
 • นายสมประสงค์ เปาอินทร์
 • นายวันชัย สิงห์สวัสดิ์
 • ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ ครองสินไชโย
 • นายไชญะภัณฑ์ พันทรศิริมาส

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team