ดูหนังออนไลน์
General

ผบ.ตร. ตั้ง ‘พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์’ คุมชุมนุมสาธารณะ รอบทำเนียบ

ผบ.ตร. ลงนามคำสั่ง ตั้ง พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ดูแลการชุมนุม รอบทำเนียบรัฐบาล 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 525/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะเพิ่ม โดยระบุว่า

“ด้วยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่ม รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเคลื่อนย้ายการชุมนุม ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดูแลการชุมนุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการชุมนมสาธารณะ พ.ศ.2558 แต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะเพิ่ม รับผิดชอบดูแลการชุมนุม ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล และถนนโดยรอบบริเวณทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

อนึ่ง ให้ประสานการปฏิบัติและอำนวยการ ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ร่วมกับหัวหน้าสถานีตำรวจ ผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่รับผิดชอบพื้นที่การชุมนุม ตามแต่กรณีด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team