ดูหนังออนไลน์
Business

‘ดั๊บเบิ้ล เอ’ ขายหุ้นกู้เกินเป้า สะท้อนธุรกิจแกร่ง รับ New Normal

“ดั๊บเบิ้ล เอ” ประกาศความสำเร็จ เสนอขายหุ้นกู้ ระดมทุนได้กว่า 4,000 ล้านบาท เกินเป้าหมาย 3,000 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่ง ในการขยายธุรกิจรับมือ New Normal

หลังจากที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้ออกเสนอขาย “หุ้นกู้” มูลค่า 3,000 ล้านบาท และสำรอง (Greenshoe) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ประกาศความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ได้ทั้งหมด 4,021.20 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับหุ้นกู้หลักถึง 1,021.20 ล้านบาท

ดั๊บเบิ้ล เอ

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่มีต่อศักยภาพของบริษัท ในการบริหารจัดการธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่อง ในระยะยาว

ทั้งความสำเร็จนี้ ยังช่วยสนับสนุนบริษัท ในการปรับตัวรับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมขยายธุรกิจรองรับโอกาสใหม่ ทั้งอุปกรณ์สำนักงาน กระดาษบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย โดยยังคงเป้าหมาย รักษาระดับการเติบโตของธุรกิจที่ 10% ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

การระดมทุนก้อนใหม่ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ บริษัทกำลังขยายธุรกิจ ไปสู่ “อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์” ตลาดที่มีการขยายตัวทั่วโลกราว 1.6% ต่อปี

ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่นี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้สร้างโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ กำลังการผลิต 270,000 ตันต่อปี นำกระดาษใช้แล้ว (Mixed Paper) มาเป็นวัตถุดิบ และเริ่มเดินเครื่องการผลิต มาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2563 โดยบริษัทมีสัญญาขายกระดาษ ให้กับพันธมิตรจากจีน เป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำกระดาษใช้แล้วส่วนหนึ่ง มาผสมกับเยื่อกระดาษคุณภาพสูง เพื่อผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์ เกรดพรีเมี่ยมขายให้กับลูกค้าในประเทศ กำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี จึงทำให้บริษัทสามารถผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้ทุกเกรด ในราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

การวิจัย และพัฒนาข้างต้น ทำให้ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทสามารถรุกเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่เติบโตสูง และช่วยกระจายความเสี่ยง ได้เป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวดำเนินงานในแบบ นิว นอร์มัล (New Normal) เพิ่มขีดความสามารถในเกือบทุกด้าน

ดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นหนึ่งในองค์กร ที่พร้อมปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้นำแผนปรับปรุงการดำเนินงานมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทุกส่วน ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน อาทิ งานบัญชี การเงิน และฝ่ายปฏิบัติการให้ทันสมัย ใช้คนน้อยลง และที่สำคัญคือ การปรับองค์กรให้พนักงานเข้ามาอยู่ในรูปแบบของ Digital Manpower รวมถึง การกระตุ้นให้พนักงานใช้งาน Social Media ในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และเปิดโอกาสให้พนักงานในฝ่ายขาย และการตลาดขายผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์มากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นคือ บริษัทดีขึ้นในเกือบทุกด้าน โดยวัดจากความสามารถ ในการทำกำไรของบริษัท ที่ดีขึ้น EBITDA เพิ่มขึ้น จากระดับ 8.2% ในปี 2559 สู่ระดับ 20% ในปี 2561 และ 2562

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “ผลิตภัณฑ์กระดาษแบบครบวงจร” ตั้งแต่การผลิตเยื่อกระดาษ ไปจนถึงการผลิตกระดาษ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และช่วยควบคุมต้นทุน ไม่ให้ผันผวน เนื่องจากเยื่อกระดาษ เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีความผันผวนสูง

ดั๊บเบิ้ล เอ

การที่ดั๊บเบิ้ล เอ ทำโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกต้นกระดาษ ทำให้ บริษัทเป็นผู้ผลิตกระดาษ ที่มีวัตถุดิบรองรับอย่างเพียงพอ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษ ส่งผลให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถผลิตกระดาษที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด

ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ไปสู่ธุรกิจข้างเคียง เช่น ธุรกิจผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยที่ยังรักษาคุณภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team