ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯ ออกประกาศตามมาตรการ 11 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ตามมาตรการ 11 พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ – ทหาร

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศการให้อำนาจทหารตำรวจ ซึ่งออกประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว เป็นการ ให้อำนาจทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน มีอำนาจขอหมายศาลควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในค่ายทหารได้ครั้งละ 7 วัน รวมไม่เกิน 30 วัน, เรียกรายงานตัว, ตรวจ ค้น ยึด รื้อถอน ฯลฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team