ดูหนังออนไลน์
General

ปิ๊งไอเดีย! จ้าง ‘หมอเกษียณ’ หนุนบัตรทอง รักษาคนไข้ เข้าถึงทุกที่

จ้าง “หมอเกษียณ” หนุนบัตรทอง “อนุทิน” เปิดไอเดียใหม่ ลดปัญหาขาดแคลนแพทย์ ช่วยรักษาคนไข้ผู้ป่วยบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ พร้อมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกระดับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษเรื่องยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า เพื่อลดป้ญหาแพทย์ขาดแคลน ได้วางนโยบาย จ้าง หมอเกษียณ หนุนบัตรทอง เพื่อให้บริการประชาชน สามารถรักษาได้ทุกที่ และทั่วถึง

จ้าง หมอเกษียณ หนุนบัตรทอง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาการจ้าง แพทย์เกษียณอายุราชการ มาให้บริการประชาชนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนวางใจมารับบริการ เนื่องจากเป็นแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ โดยนอกจากจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนแล้ว ยังช่วยให้ความรู้ประสบการณ์ แก่แพทย์รุ่นใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาอีกด้วย

แนวคิดดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ดำเนินการมากว่า 18 ปี และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดความยากจน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยขับเคลื่อนอยู่บนหลัก 3 เรื่อง คือ ความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

สำหรับ หลักความเท่าเทียม คือ การที่คนไทยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งยุคเริ่มแรก อาจยังไม่ครอบคลุมทุกโรค แต่ปัจจุบัน ได้พัฒนาให้ครอบคลุมเรียกได้ว่า 30 บาทรักษาทุกโรคจริง ๆ

ขณะที่ หลักความมีประสิทธิภาพ ได้จัดสรรงบประมาณ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สร้างความรู้ให้แก่ประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ถือเป็นการช่วยประเทศ เพราะจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา เมื่อคนไทยแข็งแรง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ ก็จะแข็งแรงด้วย

ที่สำคัญ คือ การบริการจะสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะหากทุกคนพร้อมใจกันป่วย ไม่มีการคัดกรอง แยกประเภท ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่กันหมด จะเกิดความแออัด ไม่สะดวก และบริการล่าช้า

ส่วน หลักการมีส่วนร่วม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างมีคุณภาพ ทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องมีระบบ ที่เอื้อให้ลูกหลานทำงาน และดูแลผู้สูงอายุ พร้อมกันไปด้วยได้ เพราะหากต้องลาออกจากงาน ขาดรายได้ จะทำให้ระบบถดถอย กลายเป็นปัญหา ที่ต้องดูแลต่อเนื่องอีก

“นโยบาย คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอประจำครอบครัว เข้ามาช่วยดูแล ถือเป็นคำตอบในการช่วยเหลือเรื่องนี้ได้”นายอนุทิน กล่าว

ในส่วนของ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ หลายคนอาจกังวล ที่ผู้ป่วยแห่ไปเข้า โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความแออัดและรอคิวนาน จริงๆ เป็นการขับเคลื่อน ในเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ คือ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลชุมชน

ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การทำให้ โรงพยาบาล ทุกระดับ มีคุณภาพ เช่น เพิ่มบริการด้านทันตกรรม และการแพทย์อื่น ๆ ใน รพ.สต. และที่จำเป็นต้องทำคือ ต้องทำให้ คนไทยเป็นวีไอพี

นายอนุทินอธิบายว่า คำว่า “วีไอพี” ไม่ได้แปลว่า ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่หมายถึง โรงพยาบาล จะทิ้งขว้างไม่ได้ คำว่า “อนาถา” ต้องไม่มี เช่น การให้คีโมที่บ้าน ที่มีแพทย์มาดูแลถึงที่ สามารถอยู่บ้านอย่างมีคุณภาพ เพราะอยู่ โรงพยาบาล เป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อ ส่วนเรื่องเทเลเมดิซีน การจัดส่งยาถึงบ้าน อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จะต้องเป็นบริการมาตรฐาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT