ดูหนังออนไลน์
Politics

ผวาม็อบ 14 ตุลา ! ‘สตรีวิทยา’ สั่งปิดโรงเรียน 1 วันพรุ่งนี้

โรงเรียนสตรีวิทยา ประกาศหยุดเรียนและการเรียนวันที่ 14 ต.ค.นี้  เหตุมีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. และจะค้างคืน

นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ลงนามในประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง แจ้งหยุดเรียนและการเรียนในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์และสื่อสาธารณะ ถึงสถานการณ์ที่จะมีผู้นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. ของวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 และจะค้างคืนต่อเนื่อง ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก โรงเรียนสตรีวิทยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน

โรงเรียนสตรีวิทยา จึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 และการเรียนชดเชย โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ชดเชย ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียน ทำแบบฝึก ส่งงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. เพื่อให้สาระความรู้และเวลาเรียนครบตามหลักสูตร

ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งผ่านเวบไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight