ดูหนังออนไลน์
Business

มารู้จัก ‘คลินิกแก้หนี้ by SAM’ ตัวช่วยเด็ดดวงของคนมีหนี้เสีย

มารู้จัก “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ตัวช่วยเด็ดดวงของคนมี หนี้เสีย ตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเลย!

 

คลินิกแก้หนี้ by SAM คืออะไร?

คลินิกแก้หนี้ by SAM คือช่องทางแก้ไขปัญหา หนี้เสีย สารพัดบัตร หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นหนี้เสียก่อน 1 กรกฎาคม 2563

คลิกแก้หนี้ by SAM

ทำไมต้องเข้าคลินิกแก้หนี้ by SAM?

เพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดที่สูงถึง 16-25% ถ้าทิ้งไว้ดอกเบี้ยจะแบ่งบาน และมีสิทธิถูกยึดบ้านได้อีก ถึงแม้จะเป็นหนี้บัตรซึ่งไม่มีหลักประกันก็ตาม

 

ความพิเศษของ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

 • ผ่อนเฉพาะเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยแค่ 4-7% ต่อปี
 • ยืดเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เช่นเงินต้น 1 แสนบาท ผ่อน 10 ปี แค่เดือนละ 1,200 บาท
 • ยกดอกเบี้ยค้างเดิม ผ่อนจบ ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้หมด

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 กรกฎาคม 2563
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิถุนายน 2563 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

พนักงานประจำ

 1. สลิปเงินเดือน 3 เดือน

อาชีพอิสระ

 1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯจะติดต่อนัดหมายท่าน เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-6102266

สมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

สมัครทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่

คลิกแก้หนี้ by SAM หนี้เสีย

ความเป็นมาของโครงการ

 • ปี 2560

โครงการ คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว

ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • ปี 2562

โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง

 • ปี 2563

โครงการ คลินิกแก้หนี้ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team