ดูหนังออนไลน์
Branding

ปลื้ม ‘เชียงคาน-ในเวียง’ ติดท็อป 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกเชียงคาน-ในเวียง ติดท็อป 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก “พิพัฒน์” ลงพื้นที่เลย พร้อมมอบสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. รายงานผลประกาศการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 ว่า เชียงคาน-ในเวียง ติดท็อป 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

เชียงคาน-ในเวียง ติดท็อป 100

สำหรับตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ได้รับการจัดอันดับบรรจุเป็นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 ประจำปี 2563 ครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากมีการปรับปรุง เกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับครั้งนี้ คือ ได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์ หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวรอง นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้รู้จัก และเข้าสู่รายชื่อ การเป็นจุดหมายปลายทาง ของการเดินทางระดับคุณภาพ

ด้าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า เชียงคาน จังหวัดเลย และในเวียง จังหวัดน่าน อพท. ได้พัฒนาโดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ควบคู่ไปกับการนำ 4 นโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเสมอภาคเป็นธรรม และความยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังรวมถึงแนวนโยบาย การบริหารงาน ของ นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ อพท. เข้าไปพัฒนา ในรูปแบบบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคี ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน ทำให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในครั้งนี้

สำหรับ TOP 100 หรือ Sustainable Destinations TOP 100 เป็นอันดับที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ล่าสุด นายพิพัฒน์ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมได้มอบสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด 18 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับ 3 ชุมชนประกอบด้วย

1. บริการนักท่องเที่ยวภูพระใหญ่บ้านท่าดีหมีหมู่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ อำเภอภูหลวง หมู่ 5 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

3. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

สำหรับการท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีตัวชี้วัดหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

เชียงคาน-ในเวียง ติดท็อป 100

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 5. ด้านคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 6. ด้านส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ

ขณะที่ จังหวัดเลย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีเสน่ห์ ซึ่งล่าสุด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ติด 1 ใน 100 เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลกจากประเทศเยอรมันประจำปี 2563 ซึ่งการได้รับการประกาศครั้งนี้ เป็งสิ่งบ่งชี้ว่า อำเภอเชียงคานนั้น มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและมีการอนุรักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวเชียงคานมากขึ้น

นอกจากอำเภอเชียงคานแล้ว จังหวัดเลย ยังมีหลายอำเภอที่มีเสน่ห์ น่าไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ที่ดี เมืองแห่งภูเขา และบรรยากาศริมแม่น้ำโขง ก็ขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาการเมืองท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม และ ประเพณี เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 นั้น ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในประเทศไทย ได้ออกมาท่องเที่ยว สัมผัสแหล่งท่องเที่ยว ที่ยังไม่เคยไป เพื่อทำความรู้จักประเทศไทยให้มากขึ้น

“ยืนยันว่า ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวแล้ว นอกจากนี้เพื่อการันตีเรื่องความพร้อมด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ของสถานที่ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำมาตรฐาน SHA มอบให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สถานประกอบการนั้นท่องเที่ยวได้ปราศจากโควิด-19 แน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT