ดูหนังออนไลน์
General

เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนบัสทัวร์ทำบุญที่ฉะเชิงเทราสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถบัสคณะทำบุญ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุรถไฟสินค้าขบวน 852 ดีเซล 5102 ชนกับรถบัสพาคณะทำบุญ พนักงานโรงงานย่านสำโรง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น

ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เผยรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุดังกล่าว แบ่งเป็นการส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

รายชื่อผู้บาดเจ็บ

โรงพยาบาลพุทธโสธร (นอน รพ.)

 • นางมณฑา คำปัญญา ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นายปัญญา ไม่ทราบนามสกุล ICU ศัลยกรรม
 • ชาย ยังไม่ทราบชื่อ-สกุล ICU ศัลยกรรม
 • นายจักรพงษ์ ภูครองผา ศัลยกรรมชั้น 4
  นายเฉลิม ขำเฉย ศัลยกรรมกระดูก
 • นางสาว นงนารถ เตียงขุนทด ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นายพิละพร สมบูรณ์ศิลป์ ศัลยกรรมชั้น 4
 • นางอรัญญา เครือใจ ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นางสาวสมใจ ภารสำเร็จ ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นางสาวรัชดาพร ศรีเสนา ศัลยกรรมหญิงชั้น 3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

 • นางสาว.พูวี กรมมาสิทธิ์
 • นางสาว.สมจินต์ พิเศษ
 • Mr.MYO LWIN
 • Miss. SHA HONMARMYTNI
 • Miss . PAN CHEY PHYE
 • ด.ช.เดชประภัทร แสงจันทร์
 • ด.ช.ธีราธร แสงจันทร์

โรงพยาบาลรวมแพทย์-โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

 • ด.ญ.ปรียานุช รุ่งสว่าง อายุ 6 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • ชาย ไม่ทราบชื่อ-สกุล อายุ 30 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นายพีระพร สมบูรณ์สิง อายุ 55 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นายอดิศักดิ์ ลักษณา อายุ 34 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นางอรัญญา เครือใจ อายุ 45 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • สุพรรณ แสงโชค (นอนโรงพยาบาล)
 • นายปัญญา ไม่ทราบนามสกุล (นอนโรงพยาบาล)
 • นางนงนาช เตียงขุนทด (นอนโรงพยาบาล)
  นางสาวปวีณา กลั่นเจริญ (นอนโรงพยาบาล)
 • นางสาวนิตยา แสงภักดี อายุ 38 ปี (กลับบ้าน)
 • นายสันติสุข อินทร์สุข อายุ 48 ปี (กลับบ้าน)
 • นางอนิต์ มะอาตเลิศ (กลับบ้าน)
 • นายเฉลิม ขำเฉย (นอนโรงพยาบาล)
 • นางนงนาด เตียงขุนเทศะ อายุ 49 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • พีระพร สมบูรณ์ศรี (นอนโรงพยาบาล)

รายชื่อต่อไปนี้กลับบ้านทั้งหมด

 • น.ส.ดาว อายุ 21 ปี
 • น.ส.สุนันทา อายุ 20 ปี
 • นางนงนาด เทียนขุนทด อายุ 49 ปี
 • น.ส.กัญญาณัฐ สครรัมย์ อายุ 54 ปี
 • น.ส. สมใจ ภารสำเร็จ อายุ 28 ปี
 • ด.ญ.พรนิภา ศนรสเน่ อายุ 9 ปี
 • น.ส.อรปรียา อบหอม อายุ 50 ปี
 • น.ส.ธิดารัตน์ ศรดาวเดือน อายุ 23 ปี
 • น.ส.นิตยา แสงภักดี อายุ 38 ปี
 • นายทัศนัย แสงจันทร์ อายุ 27 ปี
 • น.ส.ศุภานัน รุ่งสว่าง อายุ48 ปี
 • น.ส.นลินี เบ้าทอง อายุ 50 ปี
 • น.ส.วนิดา อาจเลิศ อายุ 43 ปี
 • น.ส.บุษบา ทับสีแก้ว อายุ 43 ปี
 • นายสันติสุข อินทร์สุข อายุ 48 ปี
 • นายเสกสิทธิ์ อ่วมเกิด อายุ 33 ปี

ผู้เสียชีวิต 18 ราย แบ่งเป็น หญิง 10 ราย ชาย 8 ราย ทราบชื่อเบื้องต้น 11 ราย คือ

1. น.ส.รำไพ พาไธสง อายุ 33 ปี
2. น.ส.สุภัสสร แววอุ้ย อายุ 28 ปี
3. นายบุญส่ง สวนยิ้ม อายุ 54 ปี
4. นายปัญจพล ตรุลมุล อายุ 28 ปี
5. น.ส.เมลดา ภูครองผา
6. นางสุวีน นุ่มเวร
7. นาง WIN KO LAT
8. นาง NAN KHUULU
9. นาย นาย
10. น.ส.สุภัสสร แดงอุ้ย
11. นางเพชร วรรณศรี

** ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิสูจน์ **

สำหรับญาติผู้เสียชีวิตติดต่อรับศพได้ที่ สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 0-3851-1410

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team