ดูหนังออนไลน์
World News

‘โครงการอาหารโลก’ ของสหประชาชาติ คว้า ‘โนเบลสันติภาพ’

คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ของนอร์เวย์ มีมติให้มอบรางวัลประจำปีนี้ แก่โครงการอาหารโลก (WFP) ของสหประชาชาติ เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านความเพียรพยายามขจัดความหิวโหยทั่วโลก

แถลงการณ์ของคณะกรรมการผู้มอบรางวัลระบุว่า “โครงการอาหารโลกได้ปฏิบัติตนเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความพยายามป้องกันขัดขวางการใช้ความหิวโหยเป็นอาวุธ ทั้งในสงครามและความขัดแย้ง”

นางเบริต ไรซ์ ออนเดอร์เซน ประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าวว่า “การตัดสินใจมอบรางวัลในปีนี้ มาจากจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการที่อยากให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจต่อผู้คนจำนวนหลายล้าน ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานหรือกำลังเผชิญกับภัยจากความอดอยากหิวโหย”

“โครงการอาหารโลกได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินความร่วมมือพหุภาคี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เป็นเครื่องมือค้ำจุนสันติภาพ”

ก่อนหน้านี้โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ ได้ประมาณการว่า สามารถช่วยเหลือผู้อดอยากหิวโหยได้ถึงปีละ 97 ล้านคน ใน 88 ประเทศ ส่วนโฆษกของโครงการแถลงหลังรับทราบผลตัดสินว่า การประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ถือเป็น “ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ” ของทางองค์กรอย่างแท้จริง

ในปีนี้มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวม 211 คน และยังมีอีก 107 องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยเช่นกัน โดยรายชื่อของบุคคลและองค์กรเหล่านี้จะถูกปิดเป็นความลับไว้อย่างน้อย 50 ปี

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) และเกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์รุ่นเยาว์ผู้มุ่งหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ต่างก็เป็นตัวเก็งที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2020 ด้วย

ที่มา : บีบีซี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team