ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ‘ฆ่าเชื้อโควิด-19’ ได้ ห้ามผสมแอมโมเนีย-กรด

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ อย. เผยมีส่วนผสม Sodium hypochlorite ทำลายโครงสร้างที่เป็นโปรตีนของเชื้อไวรัส แต่ห้ามผสมแอมโมเนีย หรือกรด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยแพร่ข้อมูล หลังจากมีกระแสข่าว แพร่บนโลกออนไลน์ ว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ โดยยืนยันว่า เป็นเรื่องจริง พร้อมแนะนำวิธีใช้ โดยระบุว่า

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโควิด-19

เชื้อโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติ กับทางเดินหายใจ ซึ่งอาการของโรค มีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ไม่แสดงอาการ ไปถึงอาการรุนแรง จนทำให้เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ ทำให้มีความพยายาม หาวิธีฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วย

จึงมีคำถามที่ว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ จริง

หากผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวนั้น มีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite เนื่องจาก Sodium hypochlorite จัดเป็นสารประกอบคลอรีน มีสมบัติ ทำให้โปรตีนเสียสภาพ จึงสามารถทำลายโครงสร้างที่เป็นโปรตีน ของเชื้อไวรัส และฆ่าเชื้อไวรัสได้

องค์การอนามัยโลก(WHO) และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้ Sodium hypochlorite ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส บนพื้นผิววัตถุ ยกเว้นโลหะ และต้องมีระยะเวลาสัมผัสกับพื้นผิว นาน 1 นาทีขึ้นไป

โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ตามท้องตลาด มีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite อยู่ในช่วงความเข้มข้นร้อยละ 5-6 ดังนั้น ก่อนนำมาใช้ฆ่าเชื้อไวรัส ต้องผสมน้ำ เพื่อเจือจางให้ได้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตามที่แนะนำ และ ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ก่อนซื้อ ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. วอส. และ ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กับแอมโมเนีย หรือกรด หรือผลิตภัณฑ์อื่น

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้เพราะ จะก่อให้เกิดสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ ที่สำคัญที่สุด ห้ามนำไปใช้กับร่างกายโดยตรง เพราะจะก่อให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายกับผู้ใช้ได้

ขณะที่ อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ว่า ของในบ้านก็ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยสารฆ่าเชื้อ ที่ใช้ตามบ้านเรือน และสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ มี 5 ชนิด ได้แก่ 1. Benzalkonium chloride 2. Chloroxylenol 3. Ethyl alcohol 4. Isopropyl alcohol และ 5. Sodium hypochlorite

อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าว ส่วนมากจะมีความเข้มข้นสูง ก่อนใช้งานต้องนำมาเจือจางด้วยน้ำ เพื่อให้มีความเข้มข้นในระดับที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ซึ่งมีหลายยี่ห้อที่มีสารดังกล่าวและสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาหลักร้อย เช่น

1. ไฮเตอร์ และ คลอร็อกซ์

มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ฆ่าเชื้อได้ ในรูปของ available Chlorine อยู่ 6% จึงควรเจือจาง ให้ได้ความเข้มข้นตามที่เหมาะสม เช่น อาจใช้ 1 ส่วนผสมกับน้ำ 11 ส่วน ก็จะได้ความเข้มข้นโดยประมาณ 0.5%

2. น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล

น้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ เดทตอล มีขาย 2 ชนิด คือ Dettol® Hygiene Multi-Use Disinfectant กับ Dettol® Antiseptic Disinfectant ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

  • Dettol® Hygiene Multi-Use Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เข้มข้น 2.4% ใช้ฆ่าเขื้อโรคได้ แต่ห้ามนำมาใช้กับผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง
  • Dettol® Antiseptic Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น chloroxylenol เข้มข้น 4.8% (ที่ขวดจะมีมงกุฎสีฟ้าบนฉลาก) ซึ่งใช้ได้กับผิวหนัง หากต้องการใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้เจือจางในอัตราส่วนน้ำยา 1 ส่วน ผสมน้ำ 39 ส่วน แต่ถ้าใช้กับผิวหนัง ต้องเจือจางลงให้เหมาะสม เช่น ใช้ล้างบาดแผล ให้เจือจางน้ำยาในอัตราส่วน 1:20 หรือถ้าใช้เพื่อทำความสะอาดร่างกาย ให้เจือจาง 1:40

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT