ดูหนังออนไลน์
Business

‘พาณิชย์’ เปิดบ้านระดมนักธุรกิจรุ่นใหม่ผลักดัน New Economy

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

วันนี้ (20 ก.ย.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์ สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม MOC Open House to New Innovative Entrepreneur Partnership (MOC Open House)” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Driving the Future กำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่” ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ให้ส่งตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี รวม 200 ราย และข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์จำนวน 50 รายเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(YEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(Young F.T.I) กลุ่มนักธุรกิจค้าชายแดน(YEN-D) กลุ่มนักธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ อาทิ แฟรนไชส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ เกษตรกรรุ่นใหม่ นักธุรกิจ e-commerce และนักธุรกิจของสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ให้มาร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในอนาคต แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

ภายใต้แนวคิด WE : Innovative Smart Entrepreneurship (WISE) รวมทั้ง การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการค้าขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการเปิดบ้านกระทรวงพาณิชย์ ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมั่นใจว่า การแลกเปลี่ยน การรับฟังความคิดเห็นจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ และข้าราชการรุ่นใหม่ จะทำให้เกิดเป้าหมายและการออกแบบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรมเกิดขึ้น และจะใช้เป็นต้นแบบให้กับนักธุรกิจ ที่จะมาทำงานร่วมกับกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในอนาคต

ความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการนี้ ตั้งเป้าหมายว่า จะสร้างให้เป็นกลุ่มต้นแบบนักธุรกิจ ที่จะมาทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในอนาคตและสิ่งสำคัญ คือ จะต้องทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ เข้าใจถึงหลักการ พันธกิจ และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าควบคู่ไปกับวาระ และแนวทางการทำงานของรัฐบาล

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์