ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ ‘สมุทรสงคราม’ ตามงาน ‘แก้ยากจน’

พล.อ.ประวิตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ร.9 แก้ความยากจน ลงพื้นที่สมุทรสงคราม จังหวัดต้นแบบ สั่งขับเคลื่อนโครงการ มุ่งช่วยเหลือคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยั่งยืน  ย้ำ รัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ต.ค.)เวลา09.30น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม, ขอนแก่น, เชียงราย, นครพนม, นครศรีธรรมราช และอุทัยธานี

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวสรุปผลการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวม

ทั้งนี้ สมุทรสงคราม เป็น 1 ในจังหวัดนำร่อง ที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ) ทำให้การแก้ปัญหาความยากจน ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่

ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านการสำรวจพบว่า มีคนจนจำนวน 601 ครอบครัว (903คน) ซึ่งภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ในปี 2563 มีคนจนจำนวน 465 ครัวเรือน (750 คน) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 136 ครัวเรือน นับเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ

TPMAP จึงถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชิ้นแรกของประเทศไทย ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งครัวเรือน และบุคคล พร้อมทั้ง ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะประชาชน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านข้อมูลในระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตร มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สศช. และ NECTEC โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการขจัดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนยากจน มีความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พร้อมกันนี้ ยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยปฏิบัติงานด้วยดี และเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อเนื่อง ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจน อย่างยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ต่อกลุ่มคนจนเป้าหมาย จะต้องน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และจริงจัง เพื่อให้คนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข ก่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team