ดูหนังออนไลน์
General

‘ยงยุทธ’ ส.ส.สมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา ‘เด็กขาดโอกาส’

“ส.ส.ยงยุทธ” สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนร้อยโรงงานร้อยดวงใจหนึ่งโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพ

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนร้อยโรงงานร้อยดวงใจหนึ่งโรงเรียน ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อระดมทุนจากนักธุรกิจในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดโอกาสและความพร้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ทีมงานกองทุนร้อยโรงงานร้อยดวงใจหนึ่งโรงเรียน ได้นำเงินกองทุน มามอบเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมขยายโอกาสให้กับเด็ก ๆ มาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายยงยุทธ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนตำบลแพรกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ร่วมกันมอบทุนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 186 ทุน

2.ทุนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจำนวน 7 ทุน

3.ทุนนักเรียนมีผลการเรียนดีและประพฤติดีจำนวน 19 ทุน

4.ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นายยงยุทธ ระบุว่าต้องให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนกับเยาวชน เพราะถือว่าอนาคตเยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเงินในกองทุนจะนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team