ดูหนังออนไลน์
Business

‘คลัง’ โชว์ผลงาน แจกเงินเยียวยาโควิด 3,000 บาทเข้า ‘บัตรคนจน’ 1 ล้านราย

“คลัง” โชว์ผลงานปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน โวแจกเงินเยียวยาโควิด 3,000 บาทเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” ไปแล้ว 1 ล้านราย มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้าน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ของ กระทรงการคลัง ได้โพสต์ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการ คลัง จำนวน 8 ข้อ โดยหนึ่งในนั้นคือ การจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่ง (บัตรคนจน) 

บัตรคนจน คลัง 1

โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3  เดือน รวม 3,000 บาทต่อคน จ่ายเงินไปแล้วประมาณ 3,087 ล้านบาท ผู้ได้รับสิทธิประมาณ 1.03 ล้านราย

 

ย้อนรอยแจกเงิน 3,000 บาทเมื่อ 4 กรกฎาคม

การจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท เป็นโครงการที่รัฐบาลให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทอยู่ที่ 1.14 ล้านราย จากผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น 3,000 บาทต่อคนและสามารถกดเป็นเงินสดได้

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาทเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา 3,000 บาท คือ ต้องเป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เข้าข่ายดังนี้

1.ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

2.ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

3.ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ ได้แก่

  • โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท
  • โครงการเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท
  • โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 ประเภท ได้แก่ เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เตรียมรับเพิ่ม 1,500 บาท

ล่าสุดรัฐบาลยังมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งมีมติเห็นชอบ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ

โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรคนจนอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 รวมแล้ว 1,500 บาทต่อคน จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200-300 บาทต่อเดือน ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน แต่จะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมแล้วเป็น 800 บาทต่อคนต่อเดือน
  • กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน แต่จะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมแล้วป็น 700 บาทต่อคนต่อเดือน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท

ผู้ถือบัตรคนจนไม่สามารถกดวงเงินเพิ่มเติม 500 บาทออกมาใช้เป็นเงินสดได้ โดยต้องใช้รูดซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น นอกจากนี้ ควรใช้เงิน 500 บาทที่ได้รับให้หมดภายในเดือนนั้นๆ เพราะหากใช้เหลือ จะไม่สามารถทบเป็นยอดวงเงินซื้อสินค้าในเดือนถัดไปได้

เบื้องต้นการโอนเงินเพิ่มเติม 500 บาทเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีแนวโน้มจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม หรือประมาณวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อใกล้วันจ่ายเงินจริง กรมบัญชีกลางจะประกาศความชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง …

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team