ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดรอบ 3 วันนี้! 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รีบสมัครด่วน1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 8 – 22 ตุลาคมนี้ หลังเปิดรับ 2 รอบแรก มีเกษตรกร สมัครเข้าโครงการแล้ว 33,500 ราย 

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมมีมติ ขยายเวลารับสมัคร เกษตรกร เข้าร่วมร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รอบที่ 3 โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2563

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพรวมของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็น เป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย เป้าหมาย การจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

ส่วนเกษตรกร ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

ขณะที่ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในรอบที่ 1 และ 2 ได้ปิดรับสมัครลงแล้ว โดยสรุปผลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในรอบที่ 1 มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการ 20,357 คน และจ้างงาน 25,137 คน

ส่วนรอบที่ 2 มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,143 คน ผู้จ้างงาน 6,477 คน ดังนั้น รวมทั้ง 2 รอบ มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 65,114 คน แบ่งเป็น เกษตรกร 33,500 คน ผู้จ้างงาน 31,614 คน

“ขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด อยู่ระหว่างเร่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการและเริ่มจ้างงานได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้”นายทองเปลว กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังได้มีมติ พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติ ในการรับสมัครเกษตรกร และการจ้างงานระดับตำบล ให้มีการผ่อนปรน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ลงจากในรอบที่ 1 และ 2 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ntag.moac.go.th

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน

นอกจากนี้ ยังลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ภาคการเกษตรกรรม ไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความมั่นคง ในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง ก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอด ของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับเศรษฐกิจไทย ในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT