ดูหนังออนไลน์
Economics

จัดเต็มโปรแรง! คลินิกแก้หนี้ ช่วยคนมีหนี้ ลดดอกเบี้ย ยกดอกค้าง ยืดเวลาผ่อนคลินิกแก้หนี้ จัดเต็มโปรแรง! ช่วยคนมีหนี้ แก้หนี้เสียสารพัดบัตรแบบชิลๆ ลดดอกเบี้ย ยืดเวลาผ่อน ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้หมด เช็คเลย

อย่าท้อแท้!! แม้ “โควิด” ทำชีวิตเปลี่ยน “คลินิกแก้หนี้” จัดเต็มโปรแรง! ช่วยคนมีหนี้ แก้หนี้เสียสารพัดบัตรแบบชิลๆ ลดดอกเบี้ย ยืดเวลาผ่อน ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้หมด ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือสมัครได้ที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

คลินิกแก้หนี้

ความพิเศษของ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

 • ผ่อนเฉพาะเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยแค่ 4-7% ต่อปี
 • ยืดเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เช่นเงินต้น 1 แสนบาท ผ่อน 10 ปี แค่เดือนละ 1,200 บาท
 • ยกดอกเบี้ยค้างเดิม ผ่อนจบ ยกดอกเบี้ยค้างเดิมให้หมด

สำหรับรายละเอียด และ ขั้นตอนการสมัครลดสารพัดหนี้เสียทั้งบัตรเครดิต และ สินเชื่ออื่น ๆ ของ คลีนิกแก้หนี้ ต้องทำอย่างไร เช็คเลย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 กรกฎาคม 2563
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิถุนายน 2563 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking

พนักงานประจำ

1. สลิปเงินเดือน 3 เดือน

อาชีพอิสระ

1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯจะติดต่อนัดหมายท่าน เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-6102266

สมัครได้ที่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

สมัครทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่

จำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้

ความเป็นมาของโครงการ

 • ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว

ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง
 • ปี 2563 โครงการคลินิกแก้หนี้เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563
 • ปัจจุบันโครงการฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คลินิกแก้หนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK