ดูหนังออนไลน์
Business

นายกฯ เชื่อมือ ‘อาคม เติมพิทยาไพสิฐ’ เหมาะนั่ง รมว.คลัง ทำงานกับการเมืองได้

“นายกฯ” เชื่อ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นั่งเก้าอี้ รมว.คลัง เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำงานกับการเมืองได้ กำหนดถวายสัตย์ฯ 11 ต.ค. นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีที่เลือกนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลัง คนใหม่ ในการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 ต.ค. 63) ว่า ที่ผ่านมาผมตอบว่า “ใช่” “ไม่ใช่” อะไรก็เป็นเรื่องของผม เพราะบางครั้งผมตอบไม่ได้จนกว่าจะครบถ้วนกระบวนความ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ คลัง

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เหมาะสมแล้ว!

ผมคิดว่า ท่านก็เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้ ท่านก็รู้งานรู้การมาโดยตลอด อันที่จริงผมก็เสนอไปหลายคน ที่จะสมัครใจเข้ามาทำงานก็ “ไม่มี” ผมคิดว่า ต้องใช้คนที่รู้งานรู้การมาเป็นอย่างดี แล้วสามารถเข้าทำงานกับฝ่ายการเมืองได้ด้วย แต่ก็มีหลักการของผม ของนายกฯ อยู่แล้ว นายกฯ เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด ก็ขอให้ติดตาม

คำว่า ชื่อ มันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่า ถ้าทุกคนเอาชื่อมา มันก็พูดไม่หมด ต้องดูผลงาน ผลงานก็ออกมาในรูปของรัฐบาล เพราะทุกอย่าง รัฐมนตรีคลังก็ไม่ได้อนุมัติอะไรมาด้วยตนเอง ก็ต้องเอาเข้า ครม. ทั้งนั้น ต้องผ่านการกลั่นกรอง ผ่านสำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ ผ่านอะไรทั้งหมด ถึงผ่านการใช้จ่ายงบประมาณได้

เพียงแต่เขาจะคิดโครงการอะไรออกมาแล้วเสนอหารือกับ ครม. กับผม ก่อน ถึงจะนำเข้า ครม. นั้นคือหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกกระทรวง เพราะฉะนั้นผลงานแผนงานที่ออกมาทั้งหมด มันก็ต้องผ่านขั้นตอนของ ครม. ผ่านนายกฯ เป็นผู้อนุมัตินำเข้า ครม. นี่คือขั้นตอนที่มันถูกต้อง

เพราะฉะนั้น การเชื่อมั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง คือไทยๆ แท้ๆ สรุปก็คือมีคนตี คนเห็นชอบ แต่บางพวกก็ไม่ชอบใครสักคน บางพวกก็ชอบอีกคนมากกว่า ก็ไปดูที่ผลงานแล้วกัน คอยติดตามกันต่อไป

“วันที่ 11 ตุลาคมนี้ (นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ) จะเข้าถวายสัตย์ฯ และเริ่มทำงานวันที่ 12 ตุลาคมฯ เป็นต้นไป ดูประสบการณ์ แล้วก็หลายๆ ท่านก็ขานรับ ผมก็ต้องพูดคุยหารือกันมาด้วยอยู่แล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว

เมื่อวานนี้ (5 ต.ค. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชการปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ปประวัติ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ประวัติ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

สำหรับนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลัง ภายใต้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2/3″ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2499 เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับปริญญาโท

  • ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนรวมสินวิทยา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยวิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับกับนางมุกดา เติมพิทยาไพสิฐ โดยคู่สมรสเสียชีวิตแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ปัจจุบันมีสถานะโสด

นายอาคมเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นลำดับ จนกระทั่งปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในปี 2557 ซึ่งขณะนั้นมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และต่อมาขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี 2558

โดยนายอาคมทำงานอยู่ในกระทรวงคมนาคมเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะพ้นตำแหน่งไปพร้อมกับรัฐบาล คสช.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team