World News

จำเป็น!! บีโอเจยันใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างมากดันเงินเฟ้อ

นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) แถลงในวันนี้ (19 ก.ย.)ว่า การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก ยังคงจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%

ฮารุฮิโกะ คุโรดะ

“เราจำเป็นต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินแบบเชิงรุกต่อไป เนื่องจากการจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้นั้น อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง”

สำหรับปัจจัยด้านลบที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดจากนโยบายผ่อนคลายการเงินของบีโอเจนั้น นายคุโรดะกล่าวว่า การปล่อยกู้ในภาคธนาคารยังคงแข็งแกร่ง และนี่เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ขยายตัวปานกลาง

ธนาคารพาณิชย์ของญี่ปุ่นมีเงินทุนกันชนที่เพียงพอต่อการรองรับภาวะวิกฤตที่รุนแรงเทียบกับในช่วงที่เลห์เมน บราเธอร์ ประสบภาวะล้มละลาย ระบบการเงินของญี่ปุ่นยังคงมีเสถียรภาพเมื่อพิจารณาจากภาพรวม

แต่ในทางกลับกัน การดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อกำไรของภาคธนาคาร เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ธนาคารพาณิชย์ลังเลที่จะปล่อยกู้หรือไม่”

ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรนับตั้งแต่ BOJ ตัดสินใจปรับกรอบนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเดือนก.ค.ที่ผ่านมานั้น นายคุโรดะกล่าวว่า “กิจกรรมการซื้อขายในตลาดพันธบัตรสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บางอย่าง แต่ปริมาณการซื้อขายมักจะเบาบางในเดือนส.ค.ของทุกๆปี ดังนั้น จึงเร็วเกินไปที่จะระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของ BOJ ในเดือนก.ค.”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight