ดูหนังออนไลน์
Sme

สสว. อัดฉีดงบปี 64 กว่าพันล้าน ดัน ‘เอสเอ็มอีสร้างรายได้ 3,887 ล้าน

บอร์ด สสว. ไฟเขียวงบประมาณ 1,113 ล้านบาท ปี 64 ลุยจัด 7 กิจกรรม ปั้นเอสเอ็มอี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 3,887.9100 ล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) โดยที่ประชุม เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งบประมาณปี 2564 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 1113.0944 ล้านบาท

งบประมาณดังกล่าว จะใช้สำหรับดำเนินการ 7 กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกอบด้วย

1. ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

2. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)

4. สนับสนุนให้บริการคำปรึกษา องค์ความรู้ และข้อมูลสำหรับการประกอบธุรกิจของ MSME

5. จัดทำแผน พัฒนาฐานข้อมูล และสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนการส่งเสริม SME

6. ยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูล SME

7. พัฒนาระบบการส่งเสริม SME

สำหรับ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญของ สสว. มีเป้าหมาย ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชน ได้รับการยกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 216,562 ราย

นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ไม่น้อยกว่า 3,887.9100 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ยังได้รับทราบ รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 และรับทราบเรื่องการเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปค วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการประชุมระดับนโยบาย ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT