ดูหนังออนไลน์
PR News

Dow ชวนร่วมเวิร์คช้อปฟรี! งาน STT46 ลับคมความคิดวิทยาศาสตร์

Dow ชวนน้อง ๆ ร่วมเวิร์คช้อปฟรี! ในงาน STT46 ชวนลับคมความคิด ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable Development Goals”

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 46 (STT46) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้แนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอนาคต บทบาท และการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านความยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย ที่ประสบความสำเร็จ

สมัครเข้าร่วมเวิร์คช้อปได้ฟรีที่ www.scisoc.or.th/stt/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team