ดูหนังออนไลน์
Economics

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมรับเงินซื้อของเพิ่ม 500 บาท กลางเดือน ต.ค.

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) คงกำลังตั้งหน้าตั้งตารออยู่ว่า โครงการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน จะโอนเงินเข้าบัตรฯ เมื่อใด

โดยแม้ขณะนี้จะยังไม่ประกาศวันโอนเงินออกมาอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นมีความเป็นไปได้สูงว่า การโอนเงินงวดแรกจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เงิน 500 บาท “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เข้าเมื่อไหร่?

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลัง และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ข้อมูลเบื้องต้นตรงกันว่า การโอนเงิน 500 บาทมีแนวโน้มจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม หรือประมาณวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

ด้านเงินงวดที่ 2 จะโอนเข้าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และเงินงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จะโอนเข้าวันที่ 1 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังต้องดำเนินการตามขั้นตอนขอจัดสรรเงินประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทให้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถประกาศวันที่ชัดเจนออกมาได้ จึงขอให้ติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เงื่อนไขเพิ่มเงิน 500 บาท บัตรคนจน

“โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากปกติอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 หรือรวมแล้วผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินทั้งหมด 1,500 บาท

  • ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท?

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ทุกคน” ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ

  • ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรคนจน 500 บาทต่อคนต่อเดือน จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน และจะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมแล้วเป็น 800 บาทต่อคนต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน และจะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมแล้วป็น 700 บาทต่อคนต่อเดือน

  • กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ผู้ถือ บัตรคนจน ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าวออกมาใช้เป็นเงินสดได้ โดยต้องใช้รูดซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น นอกจากนี้ ควรใช้เงินที่ได้รับให้หมด 500 บาทภายในเดือนนั้นๆ เพราะหากใช้เหลือ จะไม่สามารถทบเป็นยอดวงเงินซื้อสินค้าในเดือนถัดไปได้

  • งบประมาณที่ใช้มาจากไหน?

โครงการฯ นี้ใช้ประมาณรวมทั้งสิ้นกือบ 21,000 ล้านบาท นำมาจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท

  • ได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาทแล้ว จะได้รับแจก 3,000 บาทอีกหรือไม่?

ผู้ถือ บัตรคนจน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน 3,000 บาท หรือ โครงการคนละครึ่ง เนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว

 

วงเงินซื้อสินค้า “ปกติ” โอนเข้าแล้ว

สำหรับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรตามปกติ จำนวน 200-300 บาทนั้น ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคนและเงินจะเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน

โดยล่าสุดงวดเดือนตุลาคม 2563 ผู้ถือ บัตรคนจน ได้รับไปแล้วเมื่อวานนี้ (1 ต.ค. 63)

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team