ดูหนังออนไลน์
General

‘ปลัด สธ.คนใหม่’ เร่ง 4 งานด่วน รับมือโควิด ปั้นหน่วยซีลกระทรวง

ปลัด สธ.คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งวันแรก เร่งขับเคลื่อนงานเร่งด่วน 4 ด้าน รับมือสถานการณ์โควิด 19 พร้อมสร้าง “อัศวิน สธ.” ให้เป็นหน่วยซีลกระทรวง

วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ปลัด สธ.คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นทางการ วันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ทำบุญตักบาตร โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดี

ปลัด สธ.คนใหม่
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 6 ตุลาคม จะแถลงนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังส่วนภูมิภาค โดยนำนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ จะเร่งงานด่วน 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • การรับมือกับโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

สำหรับการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ต้องมีการทำฉากทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการระบาด ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ ของประเทศมากขึ้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดบ้านปิดเมือง เนื่องจากประเทศไทยยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง หากมีการติดเชื้อหรือระบาดเกิดขึ้น สามารถควบคุมโรคได้ให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หรือในระดับวิกฤติ

นอกจากนี้ จะเดินหน้าทุกวิถีทาง ให้คนไทยเข้าถึง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยช่วงปีแรก ต้องมีวัคซีนให้ได้ร้อยละ 50ของประชากร ที่สำคัญ คือ ขอมอบนโยบายให้ ชาวกระทรวงสาธารณสุข ให้สวมหน้ากาก 100% เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

ปลัด สธ.คนใหม่

  • เศรษฐกิจสุขภาพ

ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กัญชง และกัญชา รวมทั้งกิจการสปา การรักษาพยาบาล ทั้งรัฐและเอกชน ความร่วมมือด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

  • การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การเชื่อมต่อไปกับโรงพยาบาลชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตอบสนองการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ ที่เตรียมนำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 และ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการระดับเขต ที่มีประชาชนเข้าร่วม

พร้อมกันนี้ จะร่วมกับ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ออกแบบให้ ผู้ให้บริการหน้างาน มีความยืดหยุ่น ในการจัดระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 ปี หากได้ผลดี จะขยายต่อไป หากไม่ดี จะได้เรียนรู้ และนำมาปรับปรุง

ปลัด สธ.คนใหม่

  • ธรรมาภิบาล

เรื่องธรรมาภิบาล จะพัฒนาบุคลากร สร้างคนรุ่นใหม่ของ กระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรมหลักสูตรเป็น “อัศวิน สธ.” เพื่อให้เป็นหน่วยซีลของกระทรวง ทั้งเรื่องของความอดทน การคิดการจัดการ การสื่อสารต่าง ๆ และปลูกฝังค่านิยมแนวคิด “รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข”

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีชมรมในสาขาวิชาชีพ ขอให้ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ ในการเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกัน ซึ่งตนพร้อมรับฟังทุกวิชาชีพ ขอให้มองเป็นพี่ หรือครู และใช้ศักยภาพ มาช่วยเหลือกัน

ในส่วนของการสร้างขวัญ กำลังใจ และความก้าวหน้าของบุคลากร จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนสาธารณสุข ทั้งค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) การบรรจุข้าราชการ ซึ่งแม้ที่ผ่านมา แม้จะได้รับการบรรจุ 4.5 หมื่นตำแหน่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

“จากนี้ จะใช้ตำแหน่งเกษียณ จำนวน 3,000 ตำแหน่งมาจัดสรร สำหรับกลุ่มตกหล่น เพื่อให้ครอบคลุมที่สุด แต่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง และตามเนื้องาน”นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT