ดูหนังออนไลน์
Politics

สะเทือน! เปิดรายชื่อตำรวจ 848 นายตบเท้าลาออก ตั้งแต่ ‘นายดาบ-พล.ต.ท.’

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” อนุมัติให้ตำรวจลาออกจากราชการในโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 รวม 848 นายตั้งแต่ระดับ”นายดาบ” ถึง “พล.ต.ท.”

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่ง ตร.ที่ 496/2563 ลง 29 กันยายน 2563 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2564 โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (งบประมาณ พ.ศ.2564)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 411/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 แนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 496/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 848 นายมีตั้งแต่ระดับ “ดาบตำรวจ (ด.ต.)” ไปจนถึงระดับพันตำรวจเอก (พ.ต.อ.) ระดับพลตำรวจตรี (พล.ต.ต.) 8 นาย และระดับพลตำรจโทอีก 1 นายคือ พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยยะ นายแพทย์ (สบ.8) รพ.ตำรวจ นอกจากนี้ ยังมีพนักงานสอบสวนลาออกตามโครงการอีกกว่า 60 นาย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team