ดูหนังออนไลน์
Economics

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ ง่ายๆ ที่นี่ เตรียมรับเงิน 3000 บาทเลยลงทะเบียนคนละครึ่ง เปิดขั้นตอนง่ายๆ ที่นี่ ดีเดย์ 16 ตุลาคมนี้ เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com พร้อมเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนแล้ววันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “โครงการคนละครึ่ง” ที่รัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์แบบ Co-pay ร่วมกันจ่ายคนละ 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 10 ล้านคนด้วยกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ที่รัฐได้จัดทำขึ้นเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ และจะเปิดให้ลงทะเบียนแยกเป็นกลุ่มๆ เช่นเดียวกับมาตรการที่ผ่านมาทั้ง “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ชิม ช้อป ใช้”

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

สำหรับประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ส่วนประชาชนทั่วไป รัฐบาลเปิดให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาของโครงการคือตั้งแต่ ตุลาคมไปจนถึงธันวาคม 2563 จึงจะสิ้นสุดโครงการนี้

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง”

 • ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ

กำหนดการ

 • เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 • เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 • เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

สิทธิประโยชน์

 • รัฐสนับสนุนเงินช่วย 50% โดยรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการซื้อของชิ้นแรก 200 บาท รัฐจะจ่ายเงินช่วย 100 บาท ท่านจ่ายค่าสินค้าเอง 100 บาท ทำให้โควตาวันนั้นเหลือ 50 บาท หากท่านจะซื้อของชิ้นที่ 2 อีก 200 บาท ท่านจะใช้ได้เพียง 50 บาทที่เหลือของวันนั้น และต้องจ่ายเงินเอง 150 บาท

คุณสมบัติ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • เป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้แอปฯ ถุงเงิน สำหรับ “ร้านค้า” 

คิดเงิน

 • ร้านค้าต้องกดดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปฯ ถุงเงิน ก่อน
 • กดปุ่ม โครงการคนละครึ่ง

ใส่ราคาเต็มสินค้า

 • กดจำนวนราคาเต็มของอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้า
 • กดปุ่ม “สร้าง QR รับเงิน”

รับเงิน

 • แสดง QR เพื่อให้ลูกค้าใช้แอปฯ เป๋าตัง สแกน

วิธีใช้แอปฯ เป๋าตัง สำหรับ “ประชาชน”

 • ประชาชนต้องดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง ก่อน โดยสามารถดูวิธีการลงทะเบียนและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ที่นี่

เติมเงิน

 • กดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ผ่าน 3 ช่องทาง เช่น Mobile Banking, QR code Promtpay, ผ่านตู้ ATM
 • สแกน QR เวลาจ่ายเงิน
 • เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ
 • กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

ยืนยันการชำระเงิน

 • ตรวจสอบยอดเงินที่จะชำระ พร้อมกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่าย คนละครึ่ง นี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และจะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน เพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้ คือ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากการขายสินค้า

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง คาดว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่ง จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team